Annonse

vold

Synspunkt

– Vi må snakke om «småskala-ondskapen»

Skal vi bli bedre hjelpere og utgaver av oss selv som mennesker, må vi snakke om de mørke sidene våre. Vi må snakke om «småskala-ondskapen».

Nye tiltak mot vold og drap i nære relasjoner

I over to av tre drapssaker med partnerdrap ble det rapportert om vold i relasjonen i forkant. Nå skal en ny handlingsplan forebygge vold i nære relasjoner.

Nye tiltak mot vold og drap i nære relasjoner

I over to av tre drapssaker med partnerdrap ble det rapportert om vold i relasjonen i forkant. Nå skal en ny handlingsplan forebygge vold i nære relasjoner.

Sykehjem-rapportLedere mangler bevissthet om vold, overgrep og forsømmelse

76 prosent av pleieansatte hadde ved minst én anledning observert en kollega begå vold, overgrep eller forsømmelser mot beboere.

Politidirektoratet varsler gjennomgang av maktbruk overfor barn

Politidirektoratet vil gå gjennom instruksen for bruk av politiets maktmidler, og vil særlig se på den med tanke på hensynet til mindreårige.

Snart blir det meldeplikt om vold mot eldre på institusjon

Stortinget har vedtatt at det skal innføres meldeplikt for helsepersonell når det er grunn til å tro at eldre blir utsatt for vold og overgrep.

Ropstad bekymret over økning i barnevoldssaker

I fjor startet politidistriktene etterforskning av 53 saker om alvorlig vold mot barn, 36 flere enn i 2019. Alvorlig, sier barne- og familieministeren.

DanmarkÉn av tre kvinner i helsevesenet utsatt for vold og trusler

Hver tredje kvinnelige ansatte i helsevesenet i Danmark har opplevd vold eller trusler det siste året, viser dansk rapport.

Ansatte på institusjon mest utsatt for vold

Ansatte i pleie- og omsorgssektoren er mer utsatt for vold og trusler enn andre yrkesgrupper, også mer enn politi og fengselsbetjenter, skriver Aftenposten.

Omfattende vold og trusler mot ansatte i velferdsyrker

Fire av ti ansatte i velferdstjenester har opplevd vold eller trusler knyttet til jobben det siste året. Dette er en trussel mot velferdsstaten, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

Mest vold og trusler i helseyrker

Det er oftest pasienter og klienter som står bak trakasseringen.

Annonse
Annonse
Annonse