Annonse

VTA

ASVLFjerning av fribeløpet for uføre rammer skjevt

Personer i tilrettelagt arbeid rammes ulikt av at fribeløpet for uføre fjernes, selv om de gjør samme jobb: Noen beholder hele trygden, mens andre vil tape penger.

Mer til Nav og til arbeidsmarkedstiltak fra Støre-regjeringen

1.000 flere tiltaksplasser og 100 millioner kroner ekstra til Nav. Det er blant punktene i Støre-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for neste år.

Flere får varig tilrettelagt arbeid

Regjeringen bevilger penger til 300 flere tiltaksplasser for varig tilrettelagt arbeid i revidert nasjonalbudsjett. Bra, men ikke tilstrekkelig, mener bransjeorganisasjonen ASVL.

Forsker– Utviklingshemmede får uføretrygd i 18-årsgave fra Nav

Fordommer og misforstått godhet stenger utviklingshemmede ute fra arbeidslivet, mener Høyre-politiker Margret Hagerup fra Høyre. Et nytt forskningsprosjekt skal bidra til å åpne dørene.

Ingen suksess med varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi

I 2018 startet et forsøk med å overføre ansvaret for varig tilrettelagt arbeid (VTA) til kommunene. Det har gitt dårligere kvalitet på tiltaket og mindre bredde i arbeidsoppgavene, viser evaluering.

Høyre-forslagVil erstatte varig tilrettelagt arbeid med mer fleksibel ordning

Høyres programkomité vil erstatte varig tilrettelagt arbeid (VTA) med en ordning som gir bedre oppfølging og får flere ut i ordinært arbeid.

ASVLMangelfull krisepakke for tiltaksleverandører til Nav

Regjeringen har lansert en ny kompensasjonsordning for arrangører av arbeidsmarkedstiltak som er rammet av koronakrisen. Ordningen er etterlengtet, men ikke god nok, mener bransjeorganisasjonen ASVL.

Tiltaksleverandører til Nav etterlyser krisepakke

Arbeidsinkluderingsbedrifter med store inntektstap faller utenfor kompensasjonsordningen Stortinget har vedtatt. Nå frykter de at tilrettelagte jobber for sårbare grupper kan gå tapt.

Vaskeriansatte på Nav-tiltak i førstelinja mot koronasmitte

Medarbeidere på varig tilrettelagt arbeid (VTA) betalt av Nav og kommunen spiller en nøkkelrolle når selskapet Menova sørger for at sykehjem får rent tøy, blant annet smittevernsfrakker.

ASVL– For svak satsing på utviklingshemmede i budsjettet

Regjeringen satsing på utviklingshemmede i forslaget til statsbudsjett er skuffende svak, mener Arbeidsgiverforening for vekst og attføringsbedrifter, ASVL.

Annonse
Annonse
Annonse