Annonse

ys

Færre frykter for å miste jobben

I de mest utsatte bransjene er situasjonen en annen. Der øker bekymringen blant de ansatte, viser YS Arbeidslivsbarometer.

Leder

LederSæraldersgrenser – den gamle tids ordning

Når vi har laget et system der den enkelte skal stimuleres til å utsette pensjon lengst mulig, lar det seg ikke forene med en plikt til å gå av for en hel yrkesgruppe. Torbjørn Røe Isaksen har tatt grep som bringer fagorganisasjonene på defensiven.

YS forventer at Stortinget skroter kontantstøtten

Det er på tide at kontantstøtten henvises til historiens skraphaug, mener Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

YS-lederen raser– Første steg mot en reell avvikling av særaldergrensene

– Regjeringen angriper partssamarbeidet når de nå foreslår å fjerne plikten til å fratre ved særaldersgrenser, sier YS-leder Erik Kollerud.

Frykter varig utstøting etter korona

Arbeidslivsbarometeret viser at koronakrisen har rammet de svakeste gruppene hardest.

Folk vil heller gå ned i lønn enn å flytte på seg

Arbeidslivsbarometeret for 2020 viser at nordmenn heller vil ta en dårligere betalt jobb enn å flytte på seg dersom de mister jobben, melder Aftenposten.

Bekymringen for å miste jobben har ikke vært høyere på over ti år

Nordmenn er mer bekymret for å miste jobben nå enn de var både under finanskrisen i 2008 og under oljeprisfallet i 2014, viser YS' Arbeidslivsbarometer.

Fagforbund krever koronatiltakVil fjerne arbeidsgiveres lønnsplikt ved sykefravær

Unio, YS og Akademikerne ber regjeringen fjerne arbeidsgiveres lønnsplikt ved permittering og sykefravær for å dempe skadevirkningene for arbeidstakere av koronakrisen.

YS’ likestillingspris til Norges Handikapforbunds Ungdom

Norges Handikapforbunds Ungdom er årets vinnere av YS' likestillingspris. – Vi blir ofte glemt i samfunnsdebatten, sier leder Tamarin Varner.

Fagforbundet– Undergraver streikeretten med tvungen lønnsnemd

Søndag bestemte regjeringen seg for å stoppe sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd. Det betyr at de ansatte som har vært i streik må være tilbake på jobb så snart som mulig.

Annonse
Annonse
Annonse