Annonse
FÆRRE FAMILIEBARNEHAGER: Tallet på private barnehager er redusert med 429 siden 2012. Nedgangen har skjedd i familiebarnehagene, mens det har blitt litt flere ordinære barnehager. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

26 milliarder i driftsinntekter for private barnehager

I 2018 hadde private barnehager driftsinntekter på til sammen 25,8 milliarder kroner. Det er en økning på 4,4 prosent fra året før, viser regnskap for private barnehager fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Driftskostnadene i disse barnehagene steg med 4,9 prosent i fjor, til 24,4 milliarder.

Staten betaler 87 prosent

De private barnehagene mottok offentlige tilskudd på til sammen 21,3 milliarder kroner i 2018. Det dekket 87 prosent av driftskostnadene, viser SSB-tallene.

Foreldrebetaling beløp seg til 3,9 milliarder kroner og dekket 16 prosent av driftskostnadene. Øvrige driftsinntekter var på 590 millioner kroner.

Positivt årsresultat

2.021 av de private barnehagene med drift hele året avsluttet med et positivt årsresultat i 2018. Tilsammen ble overskuddet for disse barnehagene på 1,2 milliarder kroner. Av dette ble ti prosent overført til eier som utbytte.

14 prosent av overskuddet ble overført til konsernselskap som konsernbidrag og 74 prosent ble overført til egenkapital. Ifølge SSB er dette helt motsatt av disponeringen i 2017 da 80 prosent av overskuddet ble overført som konsernbidrag og 8 prosent til egenkapital.

Færre private barnehager

Det var 2.970 private barnehager som var i drift hele året i 2018. Av disse bar 469 familiebarnehager, 2.479 ordinære barnehager og 22 kombinert ordinære- og familiebarnehager.

Siden 2012 har det blitt 429 færre private barnehager, en nedgang på 13 prosent. Nedgangen skyldes først og fremst at familiebarnehager har blitt færre, ifølge SSB. Antall ordinære barnehager har økt litt i denne perioden.

Annonse
Annonse
Annonse