Annonse
PÅ MOBIL: Meldekort kan sendes inn elektronisk på Navs nettsider, for eksempel fra mobilen. Foto: Øivind Fjeldstad

9.000 har sluppet å sende meldekort til Nav

Det norske velferdssystemet gir rett til sykepenger i et år. Er du fortsatt syk etter det, er alternativet gjerne å gå over på arbeidsavklaringspenger (AAP). Da går inntekten ned med en tredel, og du må sende meldekort til Nav hver 14. dag.

I meldekortet skal du oppgi hvor mye du har jobbet de siste to ukene og gi beskjed om du fortsatt vil være registrert hos Nav. Sender du ikke meldekort i tide, kan du få trekk i arbeidsavklaringspengene.

Fritak er mulig

AAP-mottakere som sliter med alvorlig sykdom, har fortalt at de opplever plikten til å sende meldekort som en belastning. Og hvis alvorlig sykdom gjør at man ikke i stand til å jobbe, kan det oppleves som meningsløst å skulle melde fra hver 14. dag om hvor mye man har arbeidet.

– Jeg forstår ikke hvorfor jeg skal måtte sende søknader og meldekort som arbeidssøker når jeg har fast jobb og er syk, sa den kreftsyke tobarnsmoren Marianne Lied nylig til Aftenposten. Hun opplevde at stresset ved å skulle være tilgjengelig og meldepliktig til Nav hadde gått ut over helsa.

Det er imidlertid mulig å få fritak fra plikten til å sende meldekort, men det forutsetter at meldeplikten er en stor belastning. Nav opplyser på sine nettsider at «vi kan bare frita deg fra plikten hvis det er unødig tyngende for deg å fylle ut og/eller sende inn meldekort».

Hva som ligger i «unødig tyngende», er ikke spesifisert nærmere.

Individuell vurdering

«Vi gjør en konkret og individuell vurdering når vi vurderer om fritak er nødvendig. En diagnose er i seg selv ikke grunn til å få fritak», skriver arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i Nav i en e-post til Velferd.no.

«Mottaker kan få fritak dersom det er vanskelig for han/hun å sende inn meldekort. For eksempel kan dette være tilfelle for en mottaker som er innlagt i institusjon i en slik helsetilstand at det ikke er mulig å sende inn meldekort eller for en mottaker som på grunn av sykdom, skade eller lyte trenger hjelp av andre til å sende meldekort», forklarer Hugvik.

9.020 fritak på to og et halvt år

Tall fra Nav viser at de fleste som søker om fritak, får det innvilget.

«Nav har i 2017, 2018 og 2019 (til juli) fattet 9.020 vedtak hvor fritak fra å sende meldekort for AAP er innvilget», forteller Hugvik.

Det er få som får avslag på søknad om fritak, ifølge Navs tall. Siden begynnelsen av 2017 er det 393 tilfeller der fritak fra å sende meldekort AAP er avslått.

«Avslagsprosent har for disse årene vært mellom tre og fem prosent», ifølge Hugvik.

Er man så syk at man ikke kan sende inn meldekortet, kan få automatisk utfylling.

De siste årene har tre prosent av AAP-mottakerne hatt automatiske meldekort, og disse har fritak fra å sende meldekort, skriver Hugvik i e-posten til Velferd.no.

Flertallet må sende meldekort

Det store flertallet av AAP-mottakere må imidlertid overholde plikten til å sende meldekort for å få penger.

I juni i år var det om lag av 120.000 personer som mottok arbeidsavklaringspenger. Det er en nedgang på nesten 18.000 fra året før.

En viktig årsak til nedgangen er at regjeringen i fjor strammet inn på reglene for å få AAP. Innstrammingene har ført til en økning i tallet på uføre og mottakere av sosialhjelp.

Annonse
Annonse
Annonse