Annonse
FATTIGDOM, IKKE MOTIVASJON: – Ytterligere kutt i AAP vil ikke motivere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom til å komme i jobb, det kaster dem ut i fattigdom, sier generalsekretær Leif-Ove Hansen i Unge funksjonshemmede. Foto: Arne Kongsnes
Unge funksjonshemmede

– AAP-kutt er helt katastrofalt

I går gikk regjeringen ut i VG med et forslag om kraftig kutt i utbetalingene av arbeidsavklaringspenger (AAP) til unge. Regjeringen vil redusere minsteytelsen fra 98.000 til 130.000 kroner for AAP-mottakere under 25 år.

Ifølge arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie skal pengene som spares, brukes til å styrke oppfølgingen for å få de unge over i aktivitet og arbeid.

Unge funksjonshemmede reagerer

Kuttforslaget fra regjeringen ble umiddelbart møtt med sterk kritikk fra politikere fra opposisjonspartiene. Også organisasjonen Unge funksjonshemmede reagerer sterkt på forslaget.

– Dette er helt katastrofalt. Ytterligere kutt i AAP vil ikke motivere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom til å komme i jobb, det kaster dem ut i fattigdom, sier generalsekretær i Unge funksjonshemmede, Leif-Ove Hansen, i en uttalelse på organisasjonens nettsider..

I sitt forsvar for kuttene, sammenligner Anniken Hauglie unge mottakere av AAP med sine jevnaldrende. Det er en helt urimelig sammenligning, mener Hansen.

– Unge med funksjonsnedsettelser har ofte merutgifter knyttet til funksjonsnedsettelsen sin som andre unge ikke har. Mange av våre medlemmer har heller ikke mulighet til å ha ekstrajobb på siden av studier og lignende, påpeker han.

Det blir helt feil å la unge selv finansiere sin egen oppfølging.

AAP er ikke et valg

Unge funksjonshemmede går i rette med en framstilling som gir inntrykk av at unge velger å gå på arbeidsavklaringspenger i stedet for å være i arbeid.

– Statsråden etterlater et inntrykk av at unge selv velger å stå utenfor arbeidslivet. Dette er svært alvorlig. De av våre medlemmer som går på AAP, gjør ikke det fordi de så veldig gjerne vil gå på trygd, men fordi de har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom, sier Hansen.

– Vår erfaring er heller det motsette: mange unge opplever å blir mistrodd for sin helsetilstand og må kjempe mot systemet for å bli trodd, sier han.

Hansen mener det er positivt at regjeringen vil bruke mer ressurser til tettere oppfølging av unge.

– Dette er noe Unge funksjonshemmede har etterlyst lenge. Likevel mener vi det blir helt feil å la unge selv finansiere sin egen oppfølging, sier han.

Annonse
Annonse
Annonse