Annonse
ALDERSDISKRIMINERING: Eldre må få samme rett til BPA som andre, mener Pensjonistforbundet. Foto: Chormail/Dreamstime
Pensjonistforbundet

Diskriminering at eldre ikke har rett til BPA

I sommer sendte regjeringen ut et høringsforslag om at de som allerede har brukerstyrt personlig assistanse, BPA, får rett til å beholde ordningen etter at de fyller 67. Men de som får behov etter at de har blitt 67, er ikke inkludert, forteller NRK.

Dette er et stjerneeksempel på aldersdiskriminering, mener pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

– Ja, dette er i høyeste grad aldersdiskriminering, så vi håper jo inderlig, og har krevd i mange år, at denne diskrimineringen må slutte, sier han til NRK.

– En ordning i utvikling

Brukerstyrt personlig assistanse er en ordning der personer med funksjonsnedsettelse får praktisk hjelp i hverdagen. Ordningen skiller seg fra de mer tradisjonelle tjenestene ved at det er personen med funksjonsnedsettelse som selv bestemmer hvordan assistansen skal være. Formålet er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv.

– BPA-ordningen er en ordning i stadig utvikling, og det er sånn at kommunene har plikt til å sørge for et ansvarlig omsorgstilbud til alle sine innbyggere, uavhengig av alder, sier statssekretær Anne Bramo (Frp) i Helse- og omsorgsdepartementet, til NRK.

– Vi var veldig opptatt av nå å få sikret at de som har BPA, skulle være trygge for at de tjenestene også skulle fortsette når de var 67 år, for i loven var det på en måte en begrensning, sier hun.

Nå skal hele BPA-ordningen vurderes av et offentlig utvalg.

– Og da er de naturlig å se på hele ordningen, også for den gruppen som er over 67, sier Bramo.

Men en slik utredning kommer neppe før i 2021, ifølge NRK.

Annonse
Annonse
Annonse