Annonse
BER OM UNDERSØKELSER: I lys av Nav-skandalen har statsminister Erna Solberg (H) bedt alle statsrådene om å undersøke EØS-regelverket kan ha blitt feiltolket på deres områder.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Erna Solberg ber om EØS-undersøkelser i alle departementer

– Denne saken viser alvorlige feil i praktiseringen av EØS-regelverket i norsk rett. For å forsøke å avdekke om tilsvarende feil har skjedd på andre områder og forhindre at nye feil skjer i fremtiden, har jeg bedt alle statsrådene gå gjennom sine sektorer, sier Solberg til avisen.

Det skal også gjelde departementenes underliggende virksomheter, inkludert direktorater, etater og tilsyn.

Solberg kom med beskjeden i forrige uke, og arbeidet har blitt gitt høy prioritet.

28 oktober ble det kjent at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette, minst 36 til fengsel. Den lengste dommen er på åtte måneder.

Minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har omgjort 57 feilaktige saker, og det er så langt betalt ut rundt 2 millioner kroner til folk som har fått urettmessige krav.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har nedsatt et ekspertutvalg som skal granske saken og levere sin rapport innen 1. juni neste år. Også Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité undersøker saken, med utgangspunkt i Hauglies redegjørelse til Stortinget 5. november.

Annonse
Annonse
Annonse