Annonse
SKJULER FATTIGDOMMEN: Skam er utbredt blant barn som vokser opp i fattigdom, og barn gjør en stor innsats for å holde situasjonen skjult for omgivelsene, viser en ny rapport fra Kirkens Bymisjon. Foto: Kirkens Bymisjon
Kirkens Bymisjon

Fattigdom blant barn øker – regjeringen svikter

De siste tjue årene har det vært en tredobling av barn i lavinntektsfamilier i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Mer enn 100.000 barn vokser i dag opp i fattige familier, påpeker Kirkens Bymisjon i en rapport om fattigdom blant barn og unge, som ble lansert torsdag morgen.

I rapporten, som har tittelen «Snakk om fattigdom», forteller 17 ungdommer om sin oppvekst i fattige familier i Norge.

Ungdommene beskriver hvordan dårlig råd handler om langt mer enn fritid. Noen har aldri hatt med seg matpakke på skolen, andre forteller om hullete og ikke varme nok klær. Mange har bodd trangt og flyttet ofte. Skam er utbredt og barn gjør en stor innsats for å holde situasjonen skjult for omgivelsene, også for å beskytte egne foreldre.

Sviktende tiltak

Kirkens Bymisjon er kritisk til innsatsen som gjøres for å få bukt med problemet.

– Kurven på antall barn som lever i fattigdom øker til tross for hundrevis av millioner som er satt av til tiltak. Da må vi drøfte kritisk om vi gjør det som har best virkning for å redusere fattigdom i Norge, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon i en pressemelding.

(Saken fortsetter under bildet.)

ETTERLYSER HELHET– Hvor er den strategiske, helhetlige nasjonale satsingen for barn som vokser opp fattigdom i Norge i dag? spør generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon. (Foto: Kirkens Bymisjon)

Nasjonale midler som skal gå til barn i fattigdom, brukes i stor grad til symptomlindring og sjelden til å forebygge, mener Bymisjonen.

– Den nasjonale tilskuddsordningen, der kommuner og organisasjoner kan søke om midler til fattigdomsarbeid i barnefamilier, favoriserer helt klart lindringstiltak, sier Hvambsal.

Etterlyser helhetlig satsing

– Hvor er den strategiske, helhetlige nasjonale satsingen for barn som vokser opp fattigdom i Norge i dag? Den finnes ikke, sier generalsekretæren i Kirkens Bymisjon.

Hun mener regjeringen forenkler arbeidet mot fattigdom til å handle om fritidsaktiviteter.

– Det er lett å bevilge penger til det som er synlig, men vi kan ikke gi barna en fotball i hånda og tro at fattigdommen er løst.

Hvambsal understreker at fritidsaktiviteter kan gi et pusterom, en følelse av normalitet og inkludering for barn som lever i fattigdom.

– Men kjøleskapet er fortsatt tomt når de kommer hjem, sier hun.

Kritisk til velferdskutt

Kirkens Bymisjon er kritisk til regjeringens kutt i støtte til briller og tannregulering, og kuttene i ordningen med arbeidsavklaringspenger. Disse kuttene går ut over barn, fastslår organisasjonen.

«En stram arbeidslinje og kutt i sosiale stønader kan forstås som at man mener fattige mennesker motiveres av å få mindre. I samfunnet ellers, og særlig blant de rikeste, er det vanlig å argumentere med at mennesker motiveres av å få mer», konstaterer organisasjonen.

Annonse
Annonse
Annonse