Annonse
LENGRE PERMISJON: Tallet på fedre som tar ut 75 dager foreldrepermisjon har økt kraftig etter at fedrekvoten ble økt.   Foto: Anduca/Dreamstime

Fedre gjør som politikerne bestemmer

1. juli i fjor ble fedrekvoten i foreldrepermisjonen økt fra 50 til 75 dager. Etter det har fedre hatt en klar økning i uttaket av foreldrepermisjon, viser tall fra Nav for de ni første månedene i år.

Det er for tidlig å si nøyaktig hvor stor effekt regelverksendringen har hatt. Foreløpig er det bare de som fikk barn i tredje kvartal 2018 og som ikke har gradert permisjon som kan ha fullført foreldrepengeperioden etter nytt regelverk, påpeker Nav i en pressemelding.

De fleste fedre tar ut nøyaktig det antallet dager av foreldrepengene som utgjør fedrekvoten.

Følger regelverket

Tidligere erfaringer viser imidlertid at fedres atferd følger det politikerne har bestemt. De fleste fedre tar ut nøyaktig det antallet dager av foreldrepengene som utgjør fedrekvoten, viste statistikk Nav utviklet for et par år siden. Når lengden på fedrekvoten endrer seg, endrer fedrenes uttak seg nærmest umiddelbart, viste statistikken.

– Fra tidligere regelendringer har vi sett at fedres uttak av foreldrepengeperioden i svært stor grad følger regelverket for lengden på fedrekvoten. Selv om det er tidlig å se den samlede effekten av økningen til 75 dagers fedrekvote, så er det tydelig at fedre nå tar ut lengre foreldrepermisjon enn i fjor, sier Navs statistikksjef, Ulf Andersen.

Det er en klar tendens til at færre fedre velger 50 dager og flere velger 75 dager.

Flere fedre velger 75 dager

Tallene for januar-september i år viser at det er en klar tendens til at færre fedre velger 50 dager og flere velger 75 dager, sammenlignet med samme periode i 2018.

12 prosent av fedrene som tok ut foreldrepenger i løpet av de ni første månedene i år, tok ut 75 dager. Det er en klar økning fra samme periode i 2018, da det bare var 0,3 prosent som tok ut 75 dager.

Det er også en liten økning i andelen fedre som tar ut mer enn 75 dager: 6,2 prosent i år mot 5,3 prosent i samme periode i 2018.

Færrest i Aust-Agder

Det var størst andel fedre som tok ut 75 dager eller mer i Oslo (23 prosent) og Akershus (20 prosent) i de ni første månedene i år. Færrest var det i Vest-Agder (10 prosent).

I løpet av årets første ni måneder var det 48.963 menn og 72.795 kvinner som mottok foreldrepenger. Totalt var det 121.758 mottakere. Det er en økning på 2,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2018. Økningen var større for menn (5,7 prosent) enn for kvinner (0,3 prosent).

Annonse
Annonse
Annonse