Annonse
SJU AV TI: 71 prosent av fedrene tok ut hele fedrekvoten i fjor. Det er en økning på 11 prosentpoeng sammenlignet med 2008. Foto: Sebastian Czapnik/Dreamstime

Flere menn tar ut hele fedrekvoten

I ti år har Statistisk sentralbyrå (SSB) publisert indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene. Indikatorene gir et bilde på den lokale likestillingssituasjonen i Norge på 12 utvalgte områder.

Den største endringen mot mer likestilling i løpet av disse årene er indikatoren som måler fedres uttak av fedrekvote og foreldrepermisjon.

Sogn og Fjordane på topp

Siden 2008 har andelen fedre som tar ut hele fedrekvoten, økt med 11 prosentpoeng, fra 60 til 71.

Andel som tar ut hele kvoten, varierer imidlertid fra kommune til kommune og fra fylke til fylke.

Blant fylkene lå Sogn og Fjordane på topp i fjor. Der var det 76 prosent av fedrene som tok ut hele fedrekvoten. Deretter fulgte Akershus og Trøndelag med 74 prosent.

Sogn og Fjordane og Akershus lå på topp når det gjaldt andel fedre som tok full fedrekvote også i 2008.

Lavest andel som tok ut fedrekvoten i fjor var det i Finnmark (64 prosent) og Østfold og Telemark (begge 66 prosent).

Økning i alle fylker

I alle landets fylker har andelen fedre som tar ut fedrekvoten økt i løpet av de siste ti årene. Størst har økningen vært i Hordaland, Telemark og Aust-Agder, alle med 13 prosentpoeng.

Selv i fylkene der endringen har vært minst, Hedmark og Finnmark, er det en betydningsfull økning på 7 prosentpoeng, viser SSBs tall.

Annonse
Annonse
Annonse