Annonse
OVERGANG FRA AAP: – Når antall uføretrygdede fortsetter å øke i 2019, ser vi det i sammenheng med nedgangen i antall personer som mottar arbeidsavklaringspenger, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Flere på uføretrygd som følge av kutt i AAP

Ved utgangen av juni i år var det i alt 346.800 mottakere av uføretrygd i Norge. Det er en økning på 3.400 uføretrygdede siden utgangen av forrige kvartal, en økning på 1 prosent, viser tall Nav la fram i dag.

– Når antall uføretrygdede fortsetter å øke i 2019, ser vi det i sammenheng med nedgangen i antall personer som mottar arbeidsavklaringspenger. Tre av fire nye uføretrygdede mottok tidligere arbeidsavklaringspenger, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

AAP-kutt

Innstrammingene i AAP-regelverket ble innført 1. januar i fjor. Regelendringene innebærer at makstiden for å motta arbeidsavklaringspenger er redusert fra fire til tre år. Samtidig har det blitt langt vanskeligere å få innvilget en forlengelse av AAP-perioden.

Innstrammingene har blitt kraftig kritisert, blant annet fordi de har ført til at mange AAP-mottakere har havnet på uføretrygd eller sosialhjelp. De nye uføretallene fra Nav bekrefter at innstrammingene har hatt en slik effekt.

En av ti

Om lag en av ti i aldersgruppen 18/67 år mottar nå uføretrygd fra Nav.

Ved utgangen av juni var andelen uføretrygdede på 10,2 prosent. Det utgjør en økning på 0,1 prosentpoeng siden forrige kvartal og 0,4 prosentpoeng på ett år.

Andelen uføretrygdede i prosent av befolkningen har økt de siste årene, og ifølge Nav må vi tilbake til 2006 for å finne samme nivå som i dag. Men uføreandelen var høyere i perioden mars 2003 til september 2005. Da lå uføreandelen på 10,4 prosent, påpeker Nav.

Flere kvinner enn menn er uføretrygdet

Det er flere kvinner (12,2 %) enn menn (8,3 %) som mottar uføretrygd. Forskjellen mellom kvinner og menn har økt over tid, og andelen uføretrygdede kvinner er nå historisk høy, viser Navs tall.

I alle aldersgrupper har det vært flere uføretrygdede kvinner enn menn, bortsett fra i alderen under 30 år, hvor mennene har vært i flertall. Nå er imidlerti andelen uføretrygdede kvinner i alderen 25-29 år for første gang er like stor som for menn.

– At det er flere uføretrygdede kvinner enn menn, kjenner vi igjen fra de andre helserelaterte ytelsene sykepenger og arbeidsavklaringspenger, hvor det også er en betydelig kjønnsforskjell, sier Vågeng.

Sammenlignet med for ett år siden, har andelen uføretrygdede mellom 20 og 59 år økt, men for de over 65 år gikk andelen ned. For 18-19-åringene og 60-64-åringene er uføreandelen stabil.

Geografisk variasjon

Fra i fjor til i år har det vært en økning i andelen uføretrygdede i alle fylker.

Det var flest uføretrygdede i prosent av befolkningen i fylkene Østfold (14,8 %), Aust-Agder (14,6 %) og Hedmark (13,7 %), og færrest i Oslo (5,8 %) og Akershus (7,4 %). Forskjellene reduseres noe når det korrigeres for ulik alderssammensetning i fylkene.

– Det er en sammenheng mellom det lokale arbeidsmarkedet og overgangen til uføretrygd. Et mer variert arbeidsmarked i hovedstadsregionen, sammen med en yngre befolkning, er sannsynligvis med på å trekke uføreandelen ned. Lokale variasjoner i sykefravær og utdanningsnivå påvirker også uføreandelene, sier Vågeng.

Annonse
Annonse
Annonse