Annonse
FRIVILLIGHETSBAROMETER: Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, presenterte Frivillighetsbarometeret 2019 på Torggata bad i Oslo. Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge

Folk flest deltar i frivillig arbeid

I dag presenterte Frivillighet Norge årets utgave av Frivillighetsbarometeret, en befolkningsundersøkelse som organisasjonen gjør i samarbeid med Kantar.

– Årets undersøkelse viser en stabilitet i antall frivillige, men også et stort potensiale for å få med enda flere. Her kan vi bli flinkere til å spørre de som ikke er aktive fra før om å bli med, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge i en pressemelding.

I årets undersøkelse spørres det for første gang om betydningen av frivilligheten for lokalsamfunnene folk er en del av.

– Det er ingen tvil om at frivilligheten er viktig for lokalsamfunnene vi bor i. Mange kommuner har ikke en frivillighetspolitikk i dag, det håper vi de nyvalgte politikerne vil ta tak i nå etter valget, sier Slotterøy Johnsen.

Hovedfunn

Dette er noen av hovedfunnene i undersøkelsen:

  • 63 prosent oppgir at de har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året. Antallet som gjør frivillig arbeid har ligget stabilt de siste årene og det samme gjelder hvor ofte en er frivillig.
  • Blant de med lavest inntekt er det færre som gjør frivillig arbeid.
  • Deltakelse i frivillig arbeid er størst blant dem med høyere utdanning.
  • 18 prosent oppgir at de selv, eller at noen i familien, har latt være å delta på fritidsaktiviteter på grunn av økonomi. I husholdninger med flere personer og barn er tallet høyere. 27 prosent med ett eller to barn under 15 år har latt være å delta.
  • 88 prosent er enige eller svært enige i at folks frivillige engasjement er med på å utvikle og berike kommunen de bor i.
  • 46 prosent mener det er svært viktig at kommunen tilrettelegger for frivillige organisasjoner, lag og foreninger.
Annonse
Annonse
Annonse