Annonse
VIL TETTE HULL: Erlend Wiborg (Frp) er leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Han vil tette hullene han mener er blitt avdekket i trygdeskandalen.  Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Frp varsler strengere trygderegler etter Nav-skandalen

Nav-skandalen har avdekket at nordmenn som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP), sykepenger eller pleiepenger kan være hvor som helst i EU og fortsatt motta stønaden.

Minst 48 personer er uskyldig dømt etter å ha oppholdt seg i utlandet mens de mottok slike trygdeytelser. Nå varsler lederen av arbeids- og sosialkomiteen, Erlend Wiborg fra Frp, at dette smutthullet skal tettes.

– Vi må få lukket den åpningen i velferdssystemet som denne saken medfører, sier Wiborg til Dagbladet.

Det er likevel forskjell på varige og midlertidige ytelser, understreker Wiborg. Han viser til at staten ikke har noe med hvor du er når du mottar uføretrygd eller alderspensjon. Derimot skal du være i Norge om du får en midlertidig ytelse og hensikten er å komme tilbake på jobb, mener Frp-politikeren.

– Det skal ikke være sånn at man skal kunne ligge på stranda i Spania i stedet for å være hjemme og motta behandling eller omskolering. Det at folk kan befinne seg i lengre perioder i utlandet mens de går på AAP, tror jeg i aller høyeste grad bryter med folks rettferdighetssans, sier Wiborg.

Heidi Nordby Lunde i Høyre viser til at regjeringen allerede har skjerpet kravene overfor dem på AAP og sosialhjelp. For å få kontantstøtte må man også ha bodd fem år i Norge. 

Annonse
Annonse
Annonse