Annonse
AKTIVE: Mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser er oftere enn andre med i foreninger, viser dansk undersøkelse. Foto: Anton Brehov/Dreamstime
Danmark

Funksjonshemmede er aktive i foreningslivet

Sysselsettingen er lavere blant funksjonshemmede enn blant andre dansker, men de deltar aktivt på andre samfunnsarenaer. Det går fram av en ny undersøkelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, i Danmark.

Mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser er oftere enn andre medlemmer i organisasjoner, viser undersøkelsen. Det gjelder også når man ser bort fra medlemskap i funksjonshemmedes egne organisasjoner.

Personer med små fysiske funksjonshemninger deltar også like ofte som andre på foreningsarrangementer. Funksjonshemmede blir imidlertid sjeldnere valgt til tillitsverv i foreningene de er medlem av.

Det er vanskelig å vite om dette skyldes at funksjonshemmede er mindre villige til å påta seg tillitsverv, eller om medlemmene i foreningene er mindre tilbøyelige til å velge funksjonshemmede, påpeker forskerne bak undersøkelsen.

Lavere utdanningsnivå

Når det gjelder utdanning, er det store forskjeller mellom personer med og uten funksjonsnedsettelser.

Blant dansker med store fysiske funksjonsnedsettelser er det 36,5 prosent som har grunnskole som høyeste utdanning. Blant dem med mindre fysiske funksjonsnedsettelser har 15,6 prosent ikke utdanning ut over grunnskolenivå, mens det i befolkningen for øvrig bare er 7,5 prosent som har grunnskole som høyeste utdanning.

Forskjeller i sysselsetting

Også når det gjelder sysselsetting er det store forskjeller mellom personer med og uten fysiske funksjonsnedsettelser. Forskjellene er særlig store i aldersgruppen 50-59 år, viser den danske undersøkelsen.

I denne aldersgruppen er under 50 prosent av de fysisk funksjonshemmede sysselsatt, mens andelen er 94 prosent blant personer uten fysiske funksjonsnedsettelser. Tallene inkluderer både personer i ordinær jobb, personer på tiltak og personer under utdanning.

Annonse
Annonse
Annonse