Annonse
MANGE SAKER: Nav har så langt anslått at det kan finnes 2.400 saker hvor brukere urettmessig har fått krav om å tilbakebetale penger etter opphold i andre EØS-land mens de gikk på trygdeytelser, men kan ikke garantere at de kommer i kontakt med alle. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

Gamle systemer skaper utfordringer i jakten på skandalesakene i Nav

Det opplyser seksjonssjef Magne Fladby i Nav til NRK. Sammen med 50 medarbeidere jobber han nå med å finne ut hvilke brukere som er blitt urettmessig behandlet i Nav-skandalen.

– Vi har til dels gamle datasystemer, og det kan være vanskelig å finne de riktige kjennetegnene for å kartlegge sakene. Men vi har noen kjennetegn vi søker etter, sier Fladby.

Blant annet er ikke sakene som omhandler arbeidsavklaringspenger utbetalt til brukere i utlandet, merket som et eget statistikkområde i Navs systemer.

– Vi produserer ikke statistikk for alle disse ulike sakstypene, vi har fire-fem ulike sakstyper vi ser etter. Vi håper å finne alt digitalt, men det er ressurskrevende arbeid, sier Fladby.

Nav har så langt anslått at det kan finnes 2.400 saker hvor brukere urettmessig har fått krav om å tilbakebetale penger etter opphold i andre EØS-land mens de gikk på trygdeytelser.

– Vi kan ikke garantere at vi har funnet alt. Vi kan ikke utelukke at antall saker stiger. Det er ingen enkel jobb å finne alle sakene. Men jeg lover at vi gjør alt vi kan for å finne alle sakene til dem som har fått sine saker feilbehandlet og rette det opp, sier Fladby.

Folk som har fått feil behandling, oppfordres også til å ta kontakt.

Annonse
Annonse
Annonse