Annonse
GÅR IGJENNOM DOMMER: Jussprofessor Henry John Mæland er setteriksadvokat for Nav-sakene, fordi riksadvokaten er inhabil. Han går gjennom trygdesvindeldommer og vurderer om de skal sendes videre til Gjenopptakelseskommisjonen.  Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
Setteriksadvokat

Ikke alle Nav-ofre vil få full frifinnelse

Det sier jussprofessor Henry John Mæland, som er setteriksadvokat for disse sakene, til Dagbladet. Jobben hans er å gå gjennom dommene og sende de han mener er feil til Gjenopptakelseskommisjonen.

Han sier det er stor variasjon i dommene. I noen av dem er folk dømt for flere forhold enn at de har mottatt trygd mens de oppholder seg i EØS-land.

– Det jeg spesielt tenker på, er tilfeller hvor man også har oppholdt seg i andre land enn EØS-land, eller man kan ha hatt lønn ved siden av arbeidsavklaringspenger (AAP), men så har du bodd i Spania. Det å være i Spania er ikke straffbart da, men at du får AAP samtidig som du ikke har oppgitt store inntekter, er fortsatt straffbart, forklarer han.

Han opplyser at det er uklart hvor mange saker det vil gjelde.

Mæland opplyser at det kan dukke opp flere feilaktige dommer. Også politidistriktene går gjennom trygdesvindelsaker de har hatt, mens Nav undersøker om rettsfeilen også kan gjelde andre ytelser enn sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger.

Mæland er ansvarlig for Nav-sakene fordi den nye riksadvokaten Jørn Sigurd Maurud er inhabil.

Annonse
Annonse
Annonse