Annonse
LØFTE: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) understreker at ingen skal miste bostøtten som følge av Nav-skandalen.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ingen skal tape bostøtte som følge av Nav-sakene

Nav har nå begynt å betale tilbake penger til ofrene for trygdeskandalen. Flere av de rammede kan også være mottakere av bostøtte.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) understreker at Nav-utbetalingene ikke får konsekvenser for bostøtten for dem det måtte gjelde.

Dersom man får økt inntekt en periode, vil vanligvis bostøtten reduseres for denne perioden. Det trenger ikke Nav-ofrene å uroe seg for, ifølge kommunalministeren.

– Ingen skal tape bostøtte på at det offentlige har gjort feil, sier Mæland.

Bostøtten er en behovsprøvd rettighetsordning for husstander med lave inntekter og høye boutgifter.

Seks av ti som mottar denne stønaden, mottar også ytelser fra Nav. Dermed er risikoen stor for at noen berørte i Nav-saken også kan være bostøttemottakere, ifølge departementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Husbanken er i tett dialog for å kartlegge hvilke konsekvenser Nav-skandalen kan ha for bostøtten til berørte brukere.

Annonse
Annonse
Annonse