Annonse
NEDGANG: 53.000 innvandrere som avla norskprøver i fjor. Det var en nedgang på ni prosent fra året før. Foto: Tore Meek/NTB scanpix

Innvandrerkvinner skårer best på norskprøver

I fjor var det 53 000 innvandrere som avla norskprøver, ifølge statistikk for norskopplæring for voksne innvandrere fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Av de avlagte prøvene var 17 300 muntlige og 35 700 skriftlige.

Best resultat blant kvinner

Innvandrerkvinner oppnår jevnt over bedre resultater på prøvene enn menn, viser oversikt over resultatene siden 2014. Kvinner skårer bedre både på muntlige og skriftlige prøver, men kjønnsforskjellen er størst på de skriftlige prøvene.

Menn stod for 52 prosent av alle norskprøver i 2018, men mellom 60 og 65 prosent av dem som har oppnådd nivå B2 på en av de skriftlige prøvene, var kvinner. På muntlig kommunikasjon utgjorde kvinner 53 prosent av dem som oppnådde nivå B2.

Utdanningsbakgrunn påvirker resultatene

Ikke uventet har utdanningsbakgrunn fra hjemlandet betydning for resultatene på norskprøvene.

Resultatene for 2018 viser at bare 14 prosent av dem som hadde utdanning på grunnskolenivå, oppnådde nivå B2 på muntlig norskprøve. Blant dem som hadde universitets- og høgskoleutdanning, oppnådde 39 prosent B2 på denne prøven.

Skjerpet krav til norskferdigheter.

Dagens vurderingsskala for norskprøve kan grovt sett deles i to nivåer: elementært (A2 og lavere) og selvstendig (B1 og høyere). I 2018 var oppnådde 34 prosent B1 og høyere på muntlige prøver.

B1 er nivået regjeringen nylig foreslo at man må beherske for å kunne bli norsk statsborger. Det betyr en skjerping av språkkravet. Ifølge kritikere av forslaget vil det innebære at det for mange vil bli svært vanskelig, og kanskje umulig, å oppnå norsk statsborgerskap.

Annonse
Annonse
Annonse