Annonse
UTVISNING: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) foreslår å utvide adgangen til å utvise utlendinger med oppholdstillatelse som begår kriminalitet i Norge. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kallmyr vil utvise flere kriminelle utlendinger

I forslaget departementet sendte ut på høring torsdag foreslås det blant annet å utvise utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse som overtrer vegtrafikkloven.

– Dette omfatter grove fartsovertredelser, kjøring uten førerkort og ruspåvirket kjøring. Innstramningene vil også ha betydning for muligheten til å utvise EØS-borgere og yrkessjåfører fra EU/EØS som begår gjentatte alvorlige brudd på vegtrafikkloven, sier Kallmyr.

Departementet foreslår i tillegg en adgang til å utvise utlendinger med midlertidig og permanent oppholdstillatelse for blant annet visse seksuallovbrudd som i dag ikke kan føre til utvisning, og for ulovlig bevæpning på offentlig sted.

– Det er viktig at utlendingslovgivningen ikke fastsetter en unødig høy terskel for utvisning i tilfeller hvor dette ellers fremstår som en rimelig og forholdsmessig reaksjon. Det er viktig for befolkningens tillit til innvandringsreguleringen at vi har et regelverk som gir mulighet for utvisning i slike tilfeller, sier justis- og innvandringsministeren.

Fristen for å gi merknader til høringsforslaget er satt til 15. august 2019.

Annonse
Annonse
Annonse