Annonse
GÅR AV: Trygdeskandalen fører til utskifting i toppledelsen i Nav. Ytelsesdirektør Kjersti Monland går av førstkommende mandag. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kjersti Monland går av som ytelsesdirektør i Nav

Nav knytter ytelsesdirektørens avgang til den pågående granskingen av trygdeskandalen, som har ført til at mange uskyldige er blitt fengslet eller har fått krav om å betale tilbake trygdeytelser de har mottatt.

«Gjennom de siste ukene har Nav fått kraftig kritikk for sin håndtering av EØS-regelverket knyttet til kontantytelser. Tilliten til Nav er kraftig svekket og mange ansatte i Nav har en vanskelig arbeidshverdag», konstaterer Nav selv i pressemeldingen der Monlands avgang blir kunngjort.

– Jeg har respekt og forståelse for Kjerstis valg, men er også glad for at hun vil fortsette å bruke sin kompetanse og kapasitet til beste for utviklingsarbeidet i organisasjonen. Kjersti stiller seg også til rådighet for å bidra med avklaring og kunnskap inn i det videre arbeidet med EØS-saken, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

– Nødvendig og riktig

– Jeg har kommet frem til at det er både nødvendig og riktig å sette på en ny leder som kan ta dette viktige arbeidet videre, samt styrke kraften til avdelingen i denne kritiske fasen. Alle oppgaver i avdelingen og linjen må kunne ivaretas på en tilfredsstillende måte, både mot departementene, ledelsen i Nav og omverdenen, sier den avtroppende ytelsesdirektøren Kjersti Monland i pressemeldingen.

Direktør Bjørn Lien i Nav Innlandet vil fungere som ytelsesdirektør fra mandag og inntil en permanent løsning er på plass.

Annonse
Annonse
Annonse