Annonse
TRE K-ER: Mangelfull EØS-kompetanse, dårlig kapasitet og sviktende kommunikasjon er faktor som kan forklare trygdeskandalen, ifølge revisjonsdirektør Terje Klepp i Nav. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Trygdeskandalen

Knallhard kritikk av Nav i revisjonsrapport

Torsdag ettermiddag la Navs internrevisjon fram sin rapport om Navs feiltolking av EØS-regelverket. Og revisjonsdirektør Terje Klepp i Nav var tydelig i sin kritikk da han la fram kartleggingen av hva som har gått galt.

I en årrekke har Nav hatt en praksis i saker om eksport av trygdeytelser som har vært i strid med EØS-regelverket. Svikten i Nav har ført til at mange er uriktig dømt til fengsel og at flere tusen har fått urettmessige krav om tilbakebetaling av trygdeytelser de har mottatt.

Tre hovedfaktorer

Revisjonsdirektør Terje Klepp trakk fram tre hovedfaktorer da han presenterte internrevisjonens undersøkelse. Han kalte det de tre K-er:

  • Mangelfull EØS-kompetanse i Nav
  • Dårlig kapasitet i Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Misforståelser og dårlig kommunikasjon internt ogh eksternt

Internrevisjonen har bare hatt i oppdrag å se på hva som har skjedd etter at EUs nye trygderegler trådte i kraft i 2012. Internrevisjonens kartlegging gjelder sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og pleiepenger, og den viser at de aller fleste sakene gjelder AAP.

Av 48 uriktige dommer i perioden 2014-2019, gjelder 47 arbeidsavklaringspenger, fortalte Klepp.

Kritisk søkelys på departementet

Revisjonsrapporten retter også et kritisk søkelys mot Arbeids- og sosialdepartementet. Revisjonsteamet har gått igjennom stortingsmeldinger som omhandler trygdeeksport, og har der ikke funnet noen god drøfting av av problemstillingen som har forårsaket trygdeskandalen, ifølge Klepp.

Han påpekte også at ved innføring av regler for AAP, ble det understreket at man skulle følge EU-regelverket, men i samme åndedrag ble det slått fast at hovedregelen for å motta ytelser er at man oppholder seg i Norge.

Trygdeskandalen har vist at dette ikke henger i hop.

Vågeng beklager

Nav-direktør Sigrun Vågeng mener revisjonsrapporten gir et godt bilde av hva som har skjedd i trygdeskandalen.

– Dette skulle ikke skjedd. Vi i Nav har ikke gjort jobben godt nok. Vi har tolket loven feil siden 2012, slo hun fast på pressekonferansen der revisjonsrapporten ble presentert.

Vågeng fortalte at Nav nå jobber iherdig for å hindre at noe lignende kan skje igjen. Det skal blant annet opprettes en ny juridisk avdeling i Nav for å styrke den juridiske kompetansen og samle denne kompetansen på ett sted.

Revisjonsrapporten rokker imidlertid ikke ved Vågengs beslutning om å bli stående i jobben som Nav-direktør.

– Jeg fortsetter så lenge jeg har statsrådens tillit. Jeg trer uansett ut av stillingen i 2020. Jeg vil bruke månedene jeg har igjen for å sette et anstendig punktum for denne saken, sa hun da revisjonsrapporten ble lagt fram.

Annonse
Annonse
Annonse