Annonse
FRAFLYTTING: I fjor var det 226 kommuner som hadde større utflytting enn innflytting. Det er 31 flere enn i 2012, og økningen henger sammen med redusert innvandring. Foto:  Lise Åserud / NTB Scanpix

Lavere innvandring bidrar til sentralisering

Høy innvandring har i noen år kompensert for at nordmenn har flyttet fra utkantkommuner til mer sentrale strøk. Men nå går innvandringen ned, og dermed får den innenlandske flyttingen større betydning for sentraliseringen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2017 var det 21.300 flere som flyttet til Norge enn fra Norge. I 2018 var denne nettoinnvandringen, dvs. innvandring minus utvandring, sunket til 18.100. Det er det laveste siden 2004 – det året EU ble utvidet med åtte land i Øst-Europa.

Konsekvenser for utkantkommuner

Mange kommuner har i en periode blitt «reddet» av innvandring, og har samlet sett hatt mer innflytting enn utflytting til tross for innenlands flyttetap, påpeker SSB. Men dette bildet har endret seg de siste årene.

I 2012 var det 95 kommuner som hadde et samlet flyttetap (inkludert inn- og utvandringer). I fjor var tallet på kommuner som hadde større utflytting enn innflytting, økt til 226. Dette sammenfaller godt med nedgangen i innvandringen, viser SSBs tall.

Polakker, litauere og svensker har i flere år vært de største gruppene av innvandrere bosatt i Norge. I fjor var det imidlertid bare 28 flere polakker som innvandret enn som utvandret, mens nettoinnvandringen for litauere var 179. Dette er en fortsettelse av den nedadgående trenden fra årene før.

Også for svensker er det en tilsvarende trend. I for var det for fjerde år på rad flere svensker som dro enn som kom.

Fortsatt sentralisering

For hvert år som går, bor en stadig større andel av befolkningen i de mer sentrale delene av landet. Retningen er den samme hele tiden, men tempoet i sentraliseringen varierer.

I tillegg til flyttinger, har fødselstallene betydning for graden av sentralisering. Og etter hvert har fødslene fått større betydning for sentraliseringen enn flyttingene, påpeker SSB.

Ettersom det er de unge som flytter og de eldre som blir igjen i distriktene, bor mange av dem som føder barn, i de mest sentrale delene av landet.

De minst sentrale kommunene mistet samlet én prosent av sine innbyggere på grunn av innenlandsk flytteunderskudd i 2018. Det er i seg selv ingen stor sak, men når dette fortsetter år etter år, blir konsekvensene svært store mange steder, påpeker SSB.

Annonse
Annonse
Annonse