Annonse
Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Lengre ventetid for å få svar fra Nav

I 2017 iverksatte Nav flere tiltak for å kutte ventetiden. Blant annet ble personmøter redusert til fordel for kontakt per telefon eller internett.

Tross slike tiltak har saksbehandlingstiden økt for flere sakstyper Det viser en oversikt gjengitt i Klassekampen, der Arbeids- og velferdsetaten (Nav) oppgir hvor lang tid de bruker på saksbehandling på ulike områder nå, sammenlignet med 2015.

Lengre ventetid for AAP

For arbeidsavklaringspenger (AAP) øker saksbehandlingstiden fra et snitt på 10,9 kalenderdager i 2015 til 17,3 dager så langt i år, hele 59 prosent lengre ventetid enn før. Saksbehandlingstiden for foreldrepenger er økt fra 26,2 til 35,9 dager.

Behandlingstiden for saker som gjelder barnetrygd, kontantstøtte, yrkesskader, hjelpemidler, bidrag til enslig forsørger, gravferdsstønad, tilleggsstønad, tilleggsstønad arbeidssøkere og supplerende stønad har også økt.

Et par av de største sakstypene har gått noe ned. Saksbehandling av alderspensjon er redusert siden 2015, men har så gått noe opp igjen, fra 5,7 dager i 2017 til 6,8 dager så langt i 2019, mens uføretrygd i snitt er ned fra 139 dager i 2015 til 123 dager i dag.

AAP-aksjon er kritisk

Den økte saksbehandlingstiden får kritikk fra Elisabeth Thoresen, som leder en aksjon for endringer i AAP-ordningen. Thoresen sier til Klassekampen at hun får daglige henvendelser fra brukere som ikke kommer videre i livet fordi de venter på svar fra Nav.

– Det er nesten så de må skaffe seg advokat, sier hun.

– Saksbehandlingstidene har gått helt av skaftet. Og klager du, tar det også fryktelig lang tid, sier Thoresen til Klassekampen. Hun forteller at enkelte har ventet i årevis på Navs saksbehandling.

Navs ytelsesdirektør Kersti Monland sier til Klassekampen at saksbehandlingstiden «i det store har gått ned». Hun viser til at automatisering og moderniserte saksbehandlingssystemer har bidratt til at mange får kjappere svar enn før.

– Det er riktig at vi sliter på noen områder, sier hun til Klassekampen og nevner bl.a. uføretrygd og klagesaker som eksempler. Hun tror iimidlerltid ikke det er Navs strategi for å kanalisere folk bort fra fysiske møter som har ført til økt saksbehandlingstid på flere områder.

Annonse
Annonse
Annonse