Annonse
UKLARHET: I et møte med KS denne uka erkjente kommunalminister Monica Mæland at hun kan ha bidratt til forvirring i debatten om arbeidsavklaringspenger. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
AAP

Mæland erkjenner uklarhet om kompensasjon til kommunene

I fjor strammet regjeringen inn på reglene for å motta arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav. Det har ført til at flere har blitt uføre og at flere har kommet over på sosialhjelp.

Mens AAP er en statlig ytelse, er sosialhjelpen kommunal. Dermed har innstrammingene i regelverket ført til økte utgifter for kommunene.

Flere kommuner har meldt om millionkostnader som følge av regelendringene i AAP-ordningen. Ifølge beregninger fra Nav har det blitt 3.100 flere personer på sosialhjelp i løpet av det siste året på grunn av endringene. Ekstrakostnadene for kommunene vil være 170 millioner kroner, skriver Kommunal Rapport.

Arbeids- og sosialdepartementet har tidligere sagt at de vil gi kommunene kompensasjon for  ekstrakostnadene. I Stortingets spørretime før påske ga imidlertid kommunalminister Monica Mæland et svar som kunne oppfattes å være i strid med dette.

Innrømmelser

I et konsultasjonsmøte mellom KS og regjeringen denne uka var endringene i reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP) et tema. Kommunalministeren kom der med innrømmelser, ifølge Kommunal Rapport.

– På spørsmål om AAP-ordningen sa jeg at mitt budskap i Stortinget var at jeg, som alltid, ikke kan garantere for innholdet i fremtidige budsjetter, og at jeg ser at det kan ha bidratt til forvirring i debatten. For øvrig overlater jeg til arbeidsministeren å svare på spørsmål om pensjon og uførhet.

Positivt

KS-leder Gunn Marit Helgesen er glad for det som kom fram på konsultasjonsmøtet.

– Det var et positivt møte, og jeg opplever at tilbakemeldingene er tydelige. Vi har fått bekreftet at kommunene skal kompenseres for de ekstrakostnadene vi ser at regelendringen i AAP påfører dem, sier Helgesen til Kommunal Rapport.

Annonse
Annonse
Annonse