Annonse
LEKKASJER: Finansminister Siv Jensen skal legge fram regjeringens forslag til statsbudsjett 7. oktober. Men mange nyheter fra budsjettforslaget har allerede lekket ut. Bildet er fra framleggelsen av budsjettet i fjor. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Mange budsjettlekkasjer om helse og velferd

Å lekke informasjon om godbiter i det kommede statsbudsjettet er en populær øvelse for skiftende regjeringer. Dagens regjering er intet unntak. Forslaget til statsbudsjett for 2020 legges fram førstkommende mandag, men allerede nå har det sivet ut mye om hva som vil komme av bevilgninger til ulike gode tiltak.

Hvor det skal kuttes, må vi trolig vente til mandag for å få vite.

Mange av lekkasjene som har kommet, dreier seg om satsinger på helse og velferd. De handler blant annet om økt barnetrygd, satsing på sykehjem, innsats mot rus og billigere skolefritidsordning.

Ettersom regjeringen har et flertall i Stortinget bak seg, er det grunn til å anta at det som foreslås i budsjettet, i store trekk vil bli vedtatt.

Oversikt over lekkasjer

Dette er noen av lekkasjene på helse- og velferdsfeltet fra budsjettforslaget som regjeringen vil legge fram på mandag:

* Barnetrygden skal øke med 3.600 kroner i året for barn opp til fylte seks år. Det skjer fra 1. september 2020.

* 400 millioner kroner over fire år til å bygge eller renovere sykehjem på eksisterende sykehjem og omsorgsboliger.

* 150 millioner kroner over kommunerammen skal gå til opptrappingsplanen for rus og 29 millioner til gatehospitalet i Bergen.

* Det settes et tak på foreldrebetalingen på SFO for elever på 1. og 2. trinn fra neste skoleår. Prisen per plass skal ikke være høyere enn 6 prosent av husstandens inntekt. Dette koster staten 58 millioner kroner i 2020. Helårseffekt fra 2021 er snaut 140 millioner kroner.

* Elever på 5. til 7. trinn med særskilte behov får gratis SFO fra neste skoleår. Det koster 21 millioner kroner i 2020. Helårseffekt fra 2021 er 50,4 millioner kroner.

* 50 nye millioner til å få flere med innvandrerbakgrunn til å fullføre videregående skole.

* Det opprettes et eldreombud som skal fremme eldres rettigheter, interesser og behov. Ombudet skal lokaliseres i Ålesund.

Annonse
Annonse
Annonse