Annonse
ÉN AV SJU: Enslige kvinner med barn mottar fire ganger så ofte sosialhjelp som enslige kvinner uten barn. Foto: Tatyana Tomsickova/Dreamstime

Mer sosialhjelp blant enslige mødre

Én av sju enslige kvinner med barn under 18 år mottok sosialhjelp i løpet av 2017. Andelen har vært stabil i mange år, men stadig flere har dette som sin hovedinntekt, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) på sine nettsider.

Å motta sosialhjelp er langt vanligere blant enslige kvinner med barn enn blant dem uten barn.

Høyere beløp

– Hyppigheten av sosialhjelpsmottakere blant de rundt 100 000 enslige kvinnene med barn i 2017 var fire ganger så høy som blant enslige kvinner uten barn. Den var også dobbelt så høy som blant enslige menn uten barn, sier Harald Tønseth i Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk i SSB.

– Samtidig ser vi at langt flere enn før har sosialhjelp som hovedinntekt, og at andelen øker mer enn i andre familietyper. I tråd med dette går også stønadstid og utbetalt beløp tydelig opp, sier han.

Mens 3,7 prosent av enslige kvinner uten barn mottok sosialhjelp i 2017, gjaldt det 14,7 prosent av de enslige kvinnene med barn.

Flere innvandrere

Endringene i sosialhjelp blant enslige mødre har sammenheng med at en endret sammensetning av denne gruppen. Det har blitt færre enslige mødre med Norge som landbakgrunn blant mottakerne, og vesentlig flere innvandrere. Det gjelder spesielt kvinner med landbakgrunn fra Asia og Afrika.

– Sammenlignet med enslige mødre med norsk bakgrunn kan disse oftere ha vansker på arbeidsmarkedet og i utdanningssystemet. De forsørger vanligvis også flere barn, noe som øker faren for langtids avhengighet av sosialhjelp, sier Tønseth.

Flest i Oslo

Mer enn ti prosent av enslige mødre mottar sosialhjelp i alle landets fylker ligger sosialhjelpsforbruket blant enslige mødre på over 10 prosent. Andelen er høyest i Oslo, med 19 prosent, mens den er lavest i Akershus (12 prosent) og Møre og Romsdal (11 prosent).

Ser man tallene på kommunenivå, er det imidlertid flere kommuner som har høyere andel enslige mødre på sosialhjelp enn Oslo. Det gjelder ikke minst i Hedmark og Oppland, der til sammen 16 kommuner har en sosialhjelpshyppighet blant enslige mødre på 20 prosent eller høyere.

Annonse
Annonse
Annonse