Annonse
DEMONSTRASJON: Motstanden mot innstrammingene i AAP-reglene markeres ved en demonstrasjon i Oslo i dag.

Mobilisering mot kutt i arbeidsavklaringspenger

«Dette er først og fremst historien om hvordan man har endret en velferdsordning slik at syke pasienter ender opp som enda sykere klienter. Også Nav selv er overrasket over det store antallet syke som har falt ut av ordningen, og som ikke lenger får inntektssikring gjennom arbeidsavklaringspenger.»

Slik oppsummeres erfaringene med innstrammingene i reglene for å få arbeidsavklaringspenger (AAP) i en ny rapport. Rapporten bygger på en spørreundersøkelse som er besvart av drøyt tusen personer som har mottatt AAP.

Hensikten med undersøkelsen har vært å finne ut hvem AAP-brukerne er og hvordan de har det. Bak undersøkelsen og rapporten står Facebook-gruppa «Aksjon for AAP-endringer».

Facebook-gruppa er medarrangør av en demonstrasjon mot fattigdom som i Oslo onsdag kl. 18. Bak demonstrasjonen står også Foreningen for økt levestandard (FØL) og Organisasjonen for uføres rettigheter (Ofur).

Blir syke av usikkerhet

Økonom Rolf Erik Johansen har ledet arbeidet med undersøkelsen «Aksjon for AAP-endringer» har gjort. I et intervju i Dagsavisen oppsummerer han funnene i undersøkelsen slik:

  • Ni av ti som har mistet arbeidsavklaringspengene etter 1. januar 2018 sier at de i stor grad eller i svært stor grad, er blitt sykere av den økonomiske usikkerheten og prosessen med Nav.
  • Åtte av ti som mistet AAP, sier at perioden med den midlertidige ytelsen i liten eller svært liten grad har forbedret mulighetene for å komme i arbeid.
  • Fire av ti sier de har store eller svært store økonomiske problemer som følge av at de mistet AAP.

Virker mot hensikten

– Vi mener at Stortingets begrunnelse for regelendringene ikke er oppfylt. Målet var å få flere i arbeid raskere, men virkningen er motsatt. Folk er lenger unna arbeid enn før fordi de blir sykere og ikke får nødvendig oppfølging av helsevesenet og Nav, sier Johansen til Dagsavisen.

– Regjeringens innstramminger er dårlig samfunnsøkonomi. Endringene må reverseres, men det er ikke nok. Nav må også bli særdeles mye flinkere til å gi arbeidsrettede tiltak så de som er friske nok kan komme i arbeid. Det er blitt sagt at det skal satses på slike tiltak, men i vårt materiale er ikke det synlig overhodet. Mange har blitt stående på AAP i flere år uten at de har hørt noen ting fra Nav, sier han.

På torsdag skal forslagene til Arbeiderpartiet og SV om å reversere AAP-endringene debatteres i Stortinget. Forslagene vil imidlertid ikke få flertall. Partiene har ikke lyktes med å få med Kristelig Folkeparti, som var imot regjeringens innstramming da den ble vedtatt i 2017, skriver Dagsavisen.

Annonse
Annonse
Annonse