Annonse
KRITIKK: Regjeringen bør styrke norskopplæringen i stedet for å true med kutt i sosialhjelpen, mener kritikere av forslaget om å ta sosialhjelpen fra innvandrere som ikke lærer seg norsk. Foto: Tore Meek / Scanpix

Nav-ansatte vil ikke sjekke norsken til innvandrere

Statsminister Erna Solberg vil ta sosialhjelpen fra innvandrere som ikke lærer seg norsk, skrev VG på mandag.

Et forslag om dette blir sendt på høring, og målet er at det kan innføres allerede i løpet av neste år, fortalte statsministeren.

– Norsk språk er nøkkelen inn i arbeidslivet og det norske samfunnet; man må lære seg språket for å skaffe seg jobb, venner og nettverk der du bor, sa Solberg til VG.

Møter motbør

Forslaget om sosialhjelpskutt har fått kraftig kritikk. Blant kritikerne er Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO), som organiserer mange Nav-ansatte.

De to fagorganisasjonene mener at kontakten Nav-veiledere har med innvandrere ikke gir dem nok grunnlag for å vurdere om språkferdighetene er årsaken til at de ikke får jobb.

– Jeg synes ikke det skal legges til et Nav-kontor å vurdere om man snakker godt norsk eller ikke, slik statsministeren legger opp til, sier nestleder for Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Mette Asmyhr til NRK.

Asmyhr frykter at forslaget vil føre til forskjellsbehandling.

– Dersom hver enkelt Nav-veileder skal vurdere om brukeren er god nok i norsk eller ikke kan det føre til skjevheter i hvem som får sosialhjelp eller ikke. Dette er jo ganske sårbart, du sier faktisk nei til midler for husleie og livsopphold for folk. Hvis de ansatte skal gjøre det må det i så fall komme klare retningslinjer for hva som skal tas med i vurderingen, sier Asmyhr.

Også FO-leder Mimmi Kvisvik avviser at ansatte i Nav skal vurdere om innvandrere skal fratas sosialhjelpen fordi de snakker for dårlig norsk.

– Det er ingenting i vår utdanning som tilsier at vi har forutsetninger til å vurdere språkferdighetene til folk. Nav-ansatte har allerede for lite kapasitet til å snakke nok med folk, sier Kvisvik til NRK.

Kritikk fra Arbeiderpartiet

Forslaget fra regjeringen får også kritikk fra den politiske opposisjonen. Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det ikke vil bedre situasjonen for marginaliserte innvandrerkvinner.

– Dette virker som et utspill slik at statsministeren kan virke høy og mørk overfor dem som ikke klarer å lære seg norsk, sier han til Dagsavisen.

SV mener regjeringen svikter innvandrerne og spesielt innvandrerkvinnene med lovforslaget.

– Erna har kastet innvandrerkvinner på sosialhjelp ut av det tiltaket som viser gode resultater, nemlig Jobbsjansen, sier SVs integreringspolitiske talsperson, Karin Andersen, til NRK.

Partiet mener  at regjeringen bør fokusere på å bedre kvaliteten på norskopplæringen som blir gitt gjennom introduksjonsprogrammet i stedet for å dra frem språkpisken.

Annonse
Annonse
Annonse