Annonse
DÅRLIGST OMDØMME: Nav er den statlige etaten som har dårligst omdømme, viser en undersøkelse som ble gjennomført før trygdeskandalen ble kjent. Skandalen har svekket tilliten til Nav, viser en annen undersøkelse. På bildet svarer Nav-direktør Sigrun Vågeng på spørsmål fra pressen om skandalen. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Nav har dårligst omdømme blant statlige tjenester

Høyskoler og universiteter er på omdømmetoppen sammen med Lånekassen. Dårligst omdømme har Nav og Barne-, ungdoms- og familieetaten (barnevern og familievern). Det er fasiten når det norske folk svarer på hvilket inntrykk de har av ulike statlige tjenester.

Svarene framkommer i Innbyggerundersøkelsen 2019, som ble lagt fram i forrige uke. Undersøkelsen gjennomføres av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) og er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Undersøkelsen gir et bilde av innbyggernes vurdering av offentlige tjenester og av tilliten til politikere og forvaltningen.

Årets undersøkelse er den femte i rekken Difi gjennomfører på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet.

 

Bedre for Nav enn før

Selv om Nav har dårligst omdømme blant de statlige tjenestene, viser årets undersøkelse at folk har et bedre inntrykk av Nav enn for noen år siden.

I vurderingen av Nav er skåren 56 i år, det samme som i forrige undersøkelse fra 2017. Det er fem poeng høyere skår enn i 2013, og ni poeng mer enn i 2010.

Kvinner gir i snitt Nav en høyere skår enn menn, og de som er 67 år eller eldre, gir en høyere skår enn de andre aldersgruppene.

De som oppgir at de er uten fast arbeid, gir i gjennomsnitt Nav en lavere skår enn de som er i inntektsgivende arbeid, under utdanning, hjemmeværende eller alderspensjonister.

Svekket tillit etter trygdeskandalen

Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført på begge sider av sommeren 2019. Det betyr at den ble foretatt før trygdeskandalen ble kjent. Og en ny undersøkelse Norstat har gjennomført for ABC Nyheter, tyder ikke overraskende på at skandalen har skadet Navs omdømme.

I alt er 1.020 nordmenn spurt om følgende: «Hvordan har Nav-skandalen påvirket din tillit til offentlige instanser?».

Det viktigste nå er at vi rydder opp for dem det gjelder.

Svarene viser at seks av til nordmenn har fått lavere tillit til offentlige instanser etter at Nav-skandalen ble kjent.

24 prosent svarte at de har mye lavere tillit, 37 prosent lavere tillit, 29 prosent uforandret tillit – én prosent svarte «mye høyere tillit». Ni prosent synes det var vanskelig å ta stilling til spørsmålet eller svarer vet ikke.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

IKKE OVERRASKENDE: – Ettersom vår feiltolkning har hatt negative konsekvenser for en gruppe av Navs brukere, er det ikke overraskende at det gir seg utslag i lavere tillit, sier kommunikasjonsdirektør Hege Turnes i Nav til ABC Nyheter. (Foto: Eivind Skifjeld)

– Ikke overrasket

Kommunikasjonsdirektør Hege Turnes i Nav er ikke overrasket over funnene i undersøkelsen.

– Det er selvsagt viktig at folk har tillit til at Nav ivaretar deres rettigheter. Ettersom vår feiltolkning har hatt negative konsekvenser for en gruppe av Navs brukere, er det ikke overraskende at det gir seg utslag i lavere tillit, sier hun til ABC Nyheter.

Nav vil gjenreise tilliten ved raskest mulig å rydde opp i feilene som er gjort og ved å levere gode tjenester til brukerne, sier Turnes.

– Våre årlige brukerundersøkelser viser at de fleste er trygge på at vi ivaretar deres rettigheter. Det viktigste nå er at vi rydder opp for dem det gjelder og fortsetter arbeidet med å levere stadig bedre tjenester til brukerne våre, sier hun.

Stor tillit til brannvesenet

Innbyggerundersøkelsen 2019, som plasserer Nav på omdømmebunnen blant statlige tjenester, har også spurt folk om deres inntrykk av ulike kommunale tjenester. Blant disse kommer brannvesenet på topp, tett fulgt av folkebibliotekene.

Plan- og bygningskontoret er den kommunale tjenesten folk har dårligst inntrykk av. Også kollektivtransporten i kommunen kommer dårlig ut.

Kvinner og eldre mer positive

Innbyggerundersøkelsen viser at de eldste innbyggerne – de fra 67 år og oppover – gjennomgående er mer positive til de offentlige tjenestene enn andre innbyggere. Det gjelder for de aller fleste tjenestene, bortsett fra politiet, Lånekassen, Statens vegvesen, Forsvaret og Mattilsynet. For disse tjenestene er det de yngste innbyggerne, i aldersgruppen 18 til 24 år som gir høyest skår.

Kvinner gir høyere skår enn menn for de fleste tjenestene, men på tre områder gir mennene høyere skår: De er mer positive til hvordan myndighetene sørger for likestilling mellom kvinner og menn, de er mer fornøyd med tilretteleggingen for personer med nedsatt funksjonsevne og de er mer positive til hvordan myndighetene ivaretar oppgaven med å gi alle muligheten til å delta i arbeidslivet.

Annonse
Annonse
Annonse