Annonse
BRA I NORDEN: Norge og andre nordiske land kommer godt ut i en rangering av familiepolitikken i de europeiske landene.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Norge blant landene med best familiepolitikk

Rangeringen til UNICEF er basert på tilgjengelig informasjon om betalt fødselspermisjon, foreldrepenger og grad av barnehagedekning i 31 land.

Etter de nordiske landene følger Estland, Portugal og Tyskland videre listen. Kypros, Hellas og Sveits kommer på bunnen av listen. Storbritannia og Irland er også blant de fem som er nederst på lista.

Estland tilbyr mødre betalt fødselspermisjon i 85 uker, Ungarn tilbyr 72 uker og Bulgaria tilbyr 61 uker.

Sverige, Norge og Island tilbyr færre uker, men her får fedre også permisjon, i tillegg til at de har bedre barnehagedekning. I Sverige har de 35 uker og Island tilbyr 16 uker. I Norge har foreldre rett til permisjon i til sammen 12 måneder, som vil si 49 uker ved 100 prosent uttak. Reglene ble nye fra 1. januar i år.

Annonse
Annonse
Annonse