Annonse
BREDT PROGRAM: På Velferdkonferansen vil du møte blant andre arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, professor Silje Reme, arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, forfatter Zeshan Shakar, professor Kalle Moene og tidligere arbeiderpartipolitiker Tove Linnea Brandvik. Foto: Thomas Haugersveen – Statsministerens kontor, Øivind Fjeldstad, Nav, Julie Pike, Francesco Saggio, Arbeiderpartiet

Velferdkonferansen 2019​Nye veier til arbeid og inkludering

Påmelding


«Er det noe vits i å forsøke å få flere i jobb, eller skal vi gi borgerlønn til alle og overlate arbeidet til robotene?»

Med denne spissformuleringen vil professor Kalle Moene holde hovedinnlegget på Velferdkonferansen 2019. Konferansen vil blant annet ta opp følgende spørsmål:

  • Hvordan kan vi lykkes bedre med å nå målet om å få flere i jobb når arbeidslivet endrer seg?
  • Skal alle i arbeid, eller skal vi forberede oss på at det ikke blir en tradisjonell jobb for alle i framtiden?
  • Evner vi å tenke nytt, eller bruker vi gårsdagens løsninger for å løse morgendagens utfordringer?
  • Er trygd eneste alternativ for dem som ikke kan yte hundre prosent i en vanlig jobb?
  • Hva kan vi lære av de gode eksemplene på vellykket inkludering av mennesker i utkanten av arbeidslivet?

Velferdkonferansen arrangeres av Velferd.no og Dagens Perspektiv og har i årenes løp etablert seg som en viktig møteplass for den som er opptatt av hvordan vi skal lykkes bedre med å skape et inkluderende arbeidsliv.

Årets konferanse finner sted på Gardermoen 31. oktober og 1. november. Deltakere som melder seg på før 1. juli, får rabatt på konferanseprisen.

For program og påmelding, klikk her.

Inkludering i praksis

Velferdskonferansen 2019 vil bli åpnet av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, og en av innlederne er arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Vågeng har deltatt på Velferdkonferansen i flere år, og på årets konferanse vil hun snakke om hvordan Nav møter utfordringene i det nye arbeidslivet. Hun vil også fortelle hvordan Nav bruker den økte handlefriheten organisasjonen har fått til å gjøre mer arbeidsrettet oppfølging i egenregi.

Kan inkludering gjennomføres på dugnad? Eller må det kraftigere virkemidler til for å øke arbeidsdeltakelsen blant funksjonshemmede? 

Nav har en viktig rolle i gjennomføringen av regjeringens inkluderingsdugnad, som blant annet har som mål å få flere funksjonshemmede i arbeid. Men kan inkludering gjennomføres på dugnad? Eller må det kraftigere virkemidler til for å øke arbeidsdeltakelsen blant funksjonshemmede? Det er tema for et innlegg av Tove Linnea Brandvik, som er leder for samfunnspolitisk avdeling i Uloba – Independent Living Norge.

Brandvik er tidligere ordfører og møtende stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og er innstilt som ny leder i Norges Handikapforbund.

Blant innlederne på Velferdkonferansen er det også arbeidsgivere og representanter for arbeidsinkluderingsbedrifter og organisasjoner som vil dele sine erfaringer med å omsette ideen om et mer inkluderende arbeidsliv i praktisk handling.

Deltakerne på konferansen vil blant annet få høre om erfaringene fra samarbeidet mellom Møller Medvind og Nav om kvalifisering innen bilpleie for unge arbeidssøkere med hull i CV-en, om rekruttering av utviklingshemmede gjennom prosjektet Helt Med og om hvordan arbeidsinkluderingsbedriften Fretex møter de nye tidene i attføringsbransjen og utfordringene i et arbeidsliv i endring.

Søkelys på IPS og Supported Employment

Velferdkonferansen vil også rette søkelyset på hvordan ulike metoder for arbeidsinkludering fungerer. Det gjelder blant annet Supported Employment (SE) og individuell jobbstøtte (Individual Placement and Support – IPS); to metoder som blir stadig mer brukt for å få mennesker med ulike utfordringer ut i arbeidslivet.

Er IPS den nye mirakelmedisinen for å få folk i arbeid?

Mange kommer i jobb gjennom disse metodene, men det viser seg at mange også faller raskt ut igjen.

Seniorforsker Øystein Spjelkavik ved Arbeidsforskningsinstituttet, Kompetansesenter for arbeidsinkludering, OsloMet, har arbeidet mye med Supported Employment. I sitt innlegg på Velferdkonferansen vil han ta opp følgende spørsmål: «Kan vi forbedre arbeidsinkluderingen sånn at folk ikke bare får en jobb, men at de også blir værende i arbeidslivet?»

IPS – den nye mirakelmedisinen?

Individuell jobbstøtte (IPS) benyttes både av Nav, kommuner, arbeidsinkluderingsbedrifter, kommersielle og ideelle aktører. Metoden er utviklet for personer med psykiske lidelser, men er også prøvd ut for rusavhengige, smertepasienter, flyktninger og unge på randen.

Professor Silje E. Reme ved Psykologisk institutt, Universitet i Oslo, har evaluert satsingen på IPS i Norge og har erfaring fra flere IPS-prosjekter, blant annet bruk av metoden for pasienter med kroniske smerter. Hun har fått følgende utfordring, som hun vil ta opp på Velferdkonferansen: «Er IPS den nye mirakelmedisinen for å få folk i arbeid?»

Også Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset har arbeidet lenge med individuell jobbstøtte (IPS) og har erfaring med hva som virker og hva som ikke virker. Nå deltar kompetansesenteret i en stor IPS-satsing i Nordland, Troms og Finnmark, der Nav og helsetjenesten samarbeider tett.

På Velferdkonferansen vil psykologspesialist/enhetsleder Beate Brinchmann fortelle om IPS-satsingen til kompetansesenteret ved Nordlandssykehuset. Med seg vil hun ha en jobbsøker som skal formidle sine erfaringer med å få bistand gjennom individuell jobbstøtte.

På Velferdkonferansen blir det også bokbad med Zeshan Shakar, forfatter av suksessromanen Tante Ulrikkes Vei.

Gloppen, Alna og Tante Ulrikkes vei

Gode eksempler fra Gloppen kommune og Alna bydel i Oslo står også på Velferdkonferansens program.

I Gloppen har tett samarbeid mellom kommunen, Nav og fylkeskommunen ført til en ny modell for fagarbeiderutdanning, som har fått flyktninger raskt i jobb. I tillegg har kommunen fått hardt tiltrengt kvalifisert arbeidskraft.

I Alna bydel i Oslo driver Furuset Idrettsforening Alnaskolen, som gir minoritetsungdom lederopplæring og lederansvar. Alnaskolen er et eksempel på at frivillig arbeid kan være et springbrett til samfunns- og arbeidsdeltakelse. For å fortelle om erfaringene fra dette arbeidet kommer Sahra Jaber, som er delprosjektleder ved Alnaskolen og medlem av regjeringens integreringspanel.

Og sist, men ikke minst: På Velferdkonferansen blir det også bokbad med Zeshan Shakar, forfatter av suksessromanen Tante Ulrikkes Vei. Romanen gir et realistisk innblikk i noen av utfordringene minoritetsungdommer møter når de skal finne sin plass i samfunnet og i arbeidslivet i dagens Norge, gjennom historiene til de to ungdommene Mo og Jamal på Stovner i Oslo.

Les mer om Velferdkonferansen 2019 på konferansens nettsider.

Annonse
Annonse
Annonse