Annonse
SKATTEFEIL: Papirløse asylsøkere kan feilaktig ha blitt avkrevd trygdeavgift, ifølge Vårt Land. Foto: Shure23/Dreamstime  

Papirløse kan være rammet av skattetabbe

Det er Organisasjonen Mennesker i Limbo (MiL) som har sendt brev til Skattedirektoratet på vegne av de 79 asylsøkerne.

– Dette er en stor forsømmelse fra skattemyndighetene. En veldig sårbar gruppe har blitt avkrevd en avgift de aldri skulle bli avkrevd, sier Tor B. Jørgensen til avisen. Den tidligere biskopen i Den norske kirke har engasjert seg for mennesker som lever i Norge uten oppholdstillatelse.

Fredag bekreftet Skatteetaten at den har funnet 17.500 saker der folk har betalt tilbake ytelser fra Nav uten å få igjen skattepengene de har krav på.

Fram til 2011 hadde asylsøkere lov til å jobbe. Da de fikk avslag på søknaden om opphold, ble de ikke automatisk fratatt skattekortet. Mange fortsatte å jobbe og betale skatt uten å være del av folketrygden.

I brevet krever MiL at det «fastsettes et nytt skatteoppgjør for disse og at trygdeavgiften tilbakebetales».

Skattedirektoratet rakk ikke å svare Vårt Land før saken ble publisert.

Annonse
Annonse
Annonse