Annonse
AKSJON: – Vi kommer til å ha en aksjon utenfor Stortinget 6. juni for å markere vår misnøye, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Pensjonistene nekter å skrive under på trygdeoppgjøret

Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 96.883 kroner til 99.858 kroner i årets trygdeoppgjør. Det tilsvarer 3,07 prosent. Gjennomsnittlig grunnbeløp får en økning på 3,2 prosent, mens alderspensjon under utbetaling får en årlig økning på 2,4 prosent.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mener dette vil medføre en reallønnsøkning for pensjonistene.

– Jeg er glad for at det ligger an til at alderspensjonistene får en god økning i pensjonene. Slik det ligger an, blir årlig økning i pensjonene høyere enn prisveksten, sier hun i en pressemelding.

– Minstepensjonistene, de med pensjon over minstepensjon og de uføre får reallønnsøkning ut fra det foreløpige anslaget i revidert budsjett for prisveksten i år, sier hun.

Uenig

Leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet er uenig og mener økningen vil bli spist opp av prisveksten. I så fall blir det femte år på rad uten reallønnsvekst for pensjonistene. Det mener han er uholdbart.

– For vår del begynner dette glasset å bli fullt. Det er helt greit at en gang der framme vil pensjonistene også få en kjøpekraftsforbedring, men nå har vi vært uten i fem år, sier han.

Aksjon

Grunnen til at pensjonistene har sakket akterut, er regelen som ble innført i forbindelse med pensjonsreformen i 2011. Den sier at pensjonen skal reguleres i takt med lønnsveksten, minus 0,75 prosentpoeng. Pensjonistforbundet krevde denne regelen fjernet i årets oppgjør, men fikk ikke gjennomslag.

– I snitt har pensjonistene tapt 30.000 kroner på denne typen reguleringsform, så nå har vi en forventning om at Stortinget griper inn. Vi kommer til å ha en aksjon utenfor Stortinget 6. juni for å markere vår misnøye med dette, sier Davidsen.

Annonse
Annonse
Annonse