Annonse
KRAV OM ØKNING: Pensjonistforbundets leder Jan Davidson krever at alderstrygden reguleres på lik linje med den øvrige lønnsveksten. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Pensjonister krever forhandlingsrett og mer penger

I dag overleverer leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet kravene på vegne av landets pensjonister til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Regulering som den ordinære lønnsveksten og forhandlingsrett som landbruksoppgjøret, er kravene ved pensjonsoppgjøret, skriver FriFagbevegelse.

– Fram til 2011 hadde vi forhandlingsrett. Den vil vi ha tilbake. Også vil vi kreve en regulering av alderstrygden lik den øvrige lønnsveksten, sier Jan Davidsen.

Ut fra gjeldende reguleringsregler og ut fra tallene i revidert nasjonalbudsjett, vil pensjonistene heller ikke i år få noen forbedring av kjøpekraften. Ut fra resultatet av mellomoppgjøret mellom LO, YS og NHO, blir det 2,4 prosent vekst for pensjonistene. Anslaget for prisveksten i år er det samme, ifølge FriFagbevegelse.

– Det blir ingen bedring av kjøpekraften for pensjonistene i år heller, tror Jan Davidsen.

Pensjonsreformen

Fram til 2011 fikk pensjonistene den samme velstandsutviklingen som lønnsmottakerne. Det ble sikret gjennom å oppregulere pensjonene i takt med lønnsveksten. Men med pensjonsreformen ble det innført en underregulering av pensjonene. Forhandlingene i trygdeoppgjøret opphørte, og det ble innført et fast fratrekk på 0,75 prosent av lønnsvekst når pensjonen skulle reguleres, forklarer generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet i et innlegg på organisasjonens nettsider.

Dette har ført til at pensjonene hvert eneste år de siste fire årene har økt mindre enn prisveksten. Kjøpekraften av en gjennomsnittlig pensjon har i perioden 2014 til 2019 blitt redusert med til sammen 30 000 kroner, som følge av at den ikke har holdt tritt med prisene, konstaterer Norman.

Ansvarsfraskrivelse

«Pensjonistene fortjener å få den samme inntektsveksten som resten av samfunnet. De fortjener å kunne forhandle sin egen inntekt», skriver generalsekretæren i Pensjonistforbundet.

Han avleverer denne kraftsalven:

«Vi har fått nok av ansvarsfraskrivelse, dårlige unnskyldninger og handlingslammelse. Vi har fått nok av at våre opptjente rettigheter svekkes i en av verdens sterkeste økonomier. Vi har fått nok av å bli umyndiggjort og stå uten mulighet til å forhandle i et av verdens beste demokratier».

Annonse
Annonse
Annonse