Annonse
UTADVENDTE: De som er svært utadvendte, får det bedre som pensjonister, viser svensk studie. Foto: Ruslan Huzau/Dreamstime  

Personlighet påvirker trivsel som pensjonist

De fleste synes det helt greit å bli pensjonist, men en god del opplever overgangen til pensjonistlivet som vanskelig.

Hvordan man takler å bli pensjonist har mye å gjøre at personligheten å gjøre, viser en svensk studie som er gjort av psykolog Isabelle Hansson ved Göteborgs universitet. Studien er omtalt på forskning.no.

Hvorfor synes noen det er utrolig deilig å våkne til den første av uendelig mange dager uten jobb og krav. Og hvorfor andre synker sammen og synes det er helt forferdelig. Det er spørsmålet  Hansson ved har forsøkt å finne svar på.

De fleste får det bedre

Den svenske forskeren har brukt data fra et forskningsprosjekt om overgangen fra arbeid til pensjon, der nesten 6.000 svensker i alderen 60 til 66 år har deltatt. Deltakerne har svart på en rekke spørsmål om sitt liv.

Forskning viser at de fleste får det bedre i årene rett etter at de har blitt pensjonister. De rapporterer om mindre stress og færre depressive symptomer – og generelt bedre livskvalitet, skriver forskning.no.

Det er særlig de som har liten innflytelse over sin egen arbeidssituasjon, som synes det er en lettelse å slippe å gå på jobb. Dette skyldes at de får større frihet til å bestemme over sin egen hverdag.

Én av ti får det verre

Overgangen går imidlertid ikke like bra for alle. Rundt ti prosent oppgir at de har fått dårligere livskvalitet etter at de forlot jobben for godt, ifølge Isabelle Hanssons studie.

At de får trangere økonomi. er en av forklaringen på at en del trives dårlige med pensjonisttilværelsen. Men også ulik personlighet spiller inn.

De som er svært utadvendte, får det bedre som pensjonister. Dette kan i stor grad forklares med at de har mer selvtillit og derfor flere gode sosiale forhold til andre mennesker, mener forskerne.

De som skårer lavt på følelsesmessig stabilitet er derimot mer sårbare i livet. Det gjelder også som pensjonister. De rapporterer om større problemer med å tilpasse seg sitt nye liv, skriver forskning.no.

Annonse
Annonse
Annonse