Annonse
UAVHENGIG ORGAN: – Vi trenger et uavhengig organ som kan ivareta Nav-brukernes rettigheter. Man kan ikke overlate det til brukerorganisasjonene alene, sier generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug i Stiftelsen Rettferd for taperne. Foto: Rettferd for taperne
Rettferd for taperne

– Presserende behov for et Nav-ombud

Minst ti år har gått siden kravet om et uavhengig Nav-ombud dukket opp for første gang. Siden den gang har kravet om et slikt ombud vært reist en rekke ganger, både fra organisasjoner og fra politikere.

I politikken har SV og Fremskrittspartiet vært blant de fremste forkjempere for et ombud for Nav-brukere. Under valgkampen i 2013 lovte for eksempel Frp å opprette et Nav-ombud innen mars 2014. Men etter seks år med Fremskrittspartiet i regjering, er et Nav-ombud fortsatt i det blå.

Nå reises imidlertid kravet om et Nav-ombud med fornyet styrke. Etter at trygdeskandalen eksploderte i slutten av oktober, har det fått ny aktualitet.

Vi har opplevd en vesentlig økning i henvendelser som gjelder Nav-spørsmål.

Økt press på organisasjonene

– Det er et presserende behov for et Nav-ombud, fastslår generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug i Stiftelsen Rettferd for taperne. Han forteller at stiftelsen har hatt økt pågang etter at trygdeskandalen ble kjent.

– Vi har opplevd en vesentlig økning i henvendelser som gjelder Nav-spørsmål. Det er i utgangspunktet ikke vårt kompetanseområde og innebærer et økt press som går ut over andre oppgaver, sier han.

Stiftelsen Rettferd for taperne er med i Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge, som består av 13 bruker- og pårørendeorganisasjoner. Presset på de andre organisasjonene har også økt som følge av trygdeskandalen, forteller Slaathaug.

I et felles utspill som er publisert på Velferd.no, ber organisasjonene i samarbeidsforumet politikerne følge opp det som står i regjeringens politiske plattform om at man vil utrede etablering av et Nav-ombud.

– Vi som arbeider i brukerorganisasjoner, opplever at vi tar av for Nav når det gjelder rådgivning for brukere. Men vi trenger et uavhengig organ som kan ivareta Nav-brukernes rettigheter. Man kan ikke overlate det til brukerorganisasjonene alene. Det er et tomrom som det trengs et Nav-ombud for å fylle, sier Slaathaug.

Lerbrekk (SV): Enda større behov enn før

ØKT BEHOV: – Det er helt klart et enda større behov for et Nav-ombud nå enn før trygdeskandalen ble avdekket, sier stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk fra SV. (Foto: Stortinget)
Sosialistisk Venstreparti (SV) har lenge tatt til orde for at det må opprettes et Nav-ombud. Partiet har gjentatt dette i forbindelse med Stortingets behandling av forslaget til statsbudsjett for neste år.

I sitt alternative budsjettforslag har SV lagt inn ti millioner kroner til et Nav-ombud. Et slikt ombud kan være et viktig bidrag til å styrke Nav-brukernes rettssikkerhet, mener partiet.

Trygdeskandalen har aktualisert behovet for et Nav-ombud, fastslår Solfrid Lerbrekk, som er SVs representant i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

– Det er helt klart et enda større behov for et Nav-ombud nå enn før trygdeskandalen ble avdekket. Hadde vi hatt et Nav-ombud, kunne det avhjulpet arbeidet med å følge opp Nav-brukere i kjølvannet av skandalen, sier hun.

SV-representanten er ikke imponert over formuleringen i regjeringens politiske plattform, Granavolden-plattformen, om at regjeringen vil «utrede etablering av et Nav-ombud».

Før eller senere vil vi få et Nav-ombud. Det er bare et spørsmål om tid.

– Det er en helt uforpliktende formulering, som ser ut til å stå der for syns skyld. Det synes ikke som om man helt har tatt til seg hvilket behov det er for et Nav-ombud, sier Lerbrekk.

Hun har ikke registrert at noe har skjedd med saken etter at Granavolden-plattformen forelå.

– Men før eller senere vil vi få et Nav-ombud. Det er bare et spørsmål om tid, tilføyer hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

IKKE INNFRIDD: Fremskrittspartiets løfte om å opprette et Nav-ombud er ikke innfridd. «FrP har kjempet for dette i mange år, men stått alene», konstaterer stortingsrepresentant Erlend Wiborg. (Foto: Fremskrittspartiet)

Wiborg (Frp): Har stått alene

Også Fremskrittspartiet har lenge vært forkjemper for et Nav-ombud. Da de rødgrønne partiene satt ved regjeringsmakten og Fremskrittspartiet var i opposisjon, rettet Frp krav til den daværende regjeringen om at et Nav-ombud raskt måtte komme på plass.

Blant politikerne fra Fremskrittspartiet som har vært tydelige på at det er behov for et Nav-ombud, er lederen for Stortingets arbeids- og sosialkomité, Erlend Wiborg. Men partiets regjeringsdeltakelse har ikke ført til at løftet om å opprette et Nav-ombud er innfridd.

Wiborg erkjenner at det ikke er godt nok.

«FrP har kjempet for dette i mange år, men stått alene. Vi fikk først gjennomslag i den siste regjeringsplattformen som kom på plass i år. Jeg har vært tydelig ovenfor statsråden at jeg forventer at dette arbeidet kommer i gang raskest mulig», skriver Wiborg i en e-post til Velferd.no.

Flere andre saker har også vist behovet for et Nav-ombud.

Wiborg mener trygdeskandalen har aktualisert behovet for et Nav-ombud.

«Ja, den viser tydelig at også Nav og det offentlige kan ta feil og at regelverket i flere type saker er såpass komplisert at mange kan trenge bistand. Flere andre saker har også vist behovet for et Nav-ombud. FrP har ved flere anledninger tatt til orde for et Nav-ombud og vi fikk et godt gjennomslag i den siste regjeringsplattformen med tanke på å få på plass et Nav-ombud. Eksakt hvordan et Nav-ombud bør organiseres må man se nærmere på, men det viktigste er at folk får et ombud som kan hjelpe de når de stanger hodet mot Nav-byråkratiet», skriver han i e-posten.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Arbeidsdepartementet: Har ikke konkludert

Velferd.no har forsøkt å få svar fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på hvordan hun stiller seg til etableringen av et Nav-ombud. Vi har oversendt følgende spørsmål til statsråden i en e-post til departementet:

1. Granavolden-plattformen sier at «Regjeringen vil utrede etablering av et Nav-ombud som del av de fylkesvise pasient- og brukerombudene». Hva har skjedd med planene om et Nav-ombud?

2. Mener arbeids- og sosialministeren at trygdeskandalen har aktualisert behovet for et Nav-ombud, og vil den bidra til fortgang i arbeidet med å etablere et slikt ombud?

Vi har ikke fått svar fra Hauglie om saken, men via departementets informasjonsavdeling har vi fått følgende korte svar på de to spørsmålene fra statssekretær Guro Angell Gimse:

«Spørsmålet om etablering av et Nav-ombud er et eget punkt i regjeringsplattformen. Dette er fortsatt til vurdering, men det er per i dag ikke konkludert i saken.»

Annonse
Annonse
Annonse