Annonse
MANGEÅRIG INNSATS: Vibeke Marøy Melstrøm fikk Stolthetsprisen av Uloba – Independent Living Norge for sin mangeårige innsats for funksjonshemmedes likestilling. Foto: Finn Ståle Felberg

Prisbelønnet for innsats for funksjonshemmede

Uloba – Independent Living Norge og Norges Handikapforbund delte begge ut priser denne helgen.

Ulobas pris - Stolthetsprisen – tildeles en enkeltperson eller gruppe som har gjort en særskilt innsats for å skape likestilling for funksjonshemmede. Årets pris gikk til Ulobas egen generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm, som for lesere av Velferd.no blant annet vil være kjent fra sine bidrag til Velferdbloggen.

Prisvinneren var med på å stifte Uloba i 1991. Organisasjonen har utviklet Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) i Norge og jobber for at funksjonshemmede skal kunne leve selvstendig og delta på alle samfunnsområder.

Først og fremst handler funksjonshemmedes kamp om retten til selvbestemmelse og deltakelse.

Melstrøm har tidligere vært nestleder i Ulobas styre, BPA-rådgiver, fagsjef og assisterende daglig leder. Hun har siden 1. januar 2010 sittet som daglig leder, en tittel som ble endret til generalsekretær i 2016.

Hun har selv hatt personlig assistanse siden 1991 og var også den første i landet som fikk funksjonsassistanse – assistanse på jobb, i 1997.

Melstrøm understreker at det er likestillingsperspektivet som er grunnpilaren i hennes politiske engasjement, og at det handler om menneskerettigheter.

– Vi trenger selvsagt også velferdstiltak og en levestandard som den andre mennesker har, men først og fremst handler funksjonshemmedes kamp om retten til selvbestemmelse og deltakelse, om retten til å eie og bestemme over seg selv og sitt eget liv, sier hun i en pressemelding.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

HEDERSPRIS: Mari Storstein har fått flere priser tidligere, og denne helgen ble hun tildelt Norges Handikapforbunds hederspris for sitt arbeid for likeverd og likestilling for funksjonshemmede. (Foto: Tore Meek/NTB scanpix)

Hederspris til Mari Storstein

Under Norges Handikapforbunds årsmøte denne helgen ble filmskaper Mari Storstein tildelt organisasjonens hederspris. Prisen tildeles personer eller miljøer som på en særlig måte har utmerket seg ved å sette nasjonalt fokus på, eller engasjert seg i funksjonshemmedes interessekamp for likestilling og likeverd i samfunnet.

Mari Storstein synliggjør hvordan samfunnet skaper hindringer i funksjonshemmedes liv og gjør en viktig og unik jobb med å dokumentere hvordan livet og hverdagen er for mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres familier, skriver Handikapforbundet i sin begrunnelse for å gi henne hedersprisen.

«Med film som våpen er hun en av våre viktigste frontkjempere mot urett og for likeverd og likestilling», fastslår organisasjonen og viser til prisvinnerens filmer og deltakelse i den offentlige debatten.

«Gjennom dokumentarfilmene Brevet til Jens og Forestillinger om frihet, samt TV-serien Søsken, og en rekke debattinnlegg i aviser og i foredragsform, bidrar Mari Storstein til å åpne folks øyne mot den diskrimineringen som foregår og til viktig holdningsendring», påpeker Handikapforbundet.

– Jeg ble rørt og stolt og kommer i likestillingskampmodus av å være i den likestillingsvarmen som er her, sa Mari Storstein etter prisutdelingen.

Annonse
Annonse
Annonse