Annonse
INKLUDERENDE FRILUFTSLIV: Statsminister Erna Solberg og kulturminister Abid Raja hilser på 14 år gamle Leah Marikken Torheim under et arrangement i Hagemannsparken i Holmestrand for barn og unge med nedsett funksjonsevne, i regi av Norsk Friluftsliv og DNT.  Foto: Heiko Junge / NTB

Raja og Solberg ber idretten inkludere barn med nedsatt funksjonsevne

Idretten får store pengeoverføringer fra staten, og da følger det også med krav, understreker kultur-, idretts- og likestillingsminister Abid Raja overfor NTB.

– Idretten får betydelige midler fra samfunnet, særlig gjennom spillemidlene. Da vil statsministeren og jeg utfordre idretten på at de må lykkes med å integrere likeverdig alle de som også har funksjonsnedsettelser, sier Raja.

Han understreker at regjeringen ser at frivilligheten og idretten lykkes med å inkludere også de med nedsatt funksjonsevne når det søkes om øremerkede midler til det. Raja mener imidlertid det må gjøres mer i det daglige og generelle tilbudet.

Solberg stilte krav

Kulturministeren og statsministeren deltok søndag på et arrangement for barn og unge med nedsatt funksjonsevne i Holmestrand i regi av Norsk Friluftsliv og DNT.

Der tok Solberg ordet og ba idretten gjøre mer for å inkludere alle i det daglige. Raja vil imidlertid ikke komme med trusler om å kutte i bevilgningene til idretten.

Jeg vet at idretten tar dette på alvor og at jeg ikke trenger bruke pisk.

– Jeg har snakket med idrettspresident Berit Kjøll om dette, og vet at idretten jobber en del med det. Men jeg tror hun vil være enig i at idretten har mer å gå på og at vi må stille noen krav når vi gir så mange midler. Men jeg og Berit har ikke et sånt forhold at jeg truer Berit, sier Raja.

Milliardbeløp

– Jeg opplever at idretten er opptatt av å inkludere andre, men jeg tror det er viktig at vi politikere tydeliggjør at vi har forventninger om det. Jeg tror også idretten selv ser at det er mangler, sier Raja.

Norsk idrett fikk i 2020 2,8 milliarder kroner i spillemidler, basert på overskuddet i Norsk Tipping i 2019.

– Når vi stiller så mye penger som kommer fra folket til disposisjon, er det også naturlig at vi stiller noen berettigede forventninger. Jeg vet at idretten tar dette på alvor og at jeg ikke trenger bruke pisk, men innimellom tror jeg det er lurt å bruke stemmen vår til å komme med noen krav, sier Raja.

Annonse
Annonse
Annonse