Annonse
IKKE BRA: Det er ikke bra for Handikapforbundets troverdighet at organisasjonen opererer med tall som kanskje ikke stemmer, vedgår forbundsleder Tove Linnea Brandvik. Foto: Øivind Fjeldstad

Rapport om tilgjengelighet sår tvil om tall fra Handikapforbundet

Hvert tiende skolebygg har alvorlige feil på utformingen, noe som gjør atkomst til skolen vanskelig for funksjonshemmede, viser en ny rapport fra Norsk Kommunalteknisk Forening. Det betyr at ni av ti skoler ikke har slike alvorlige mangler.

Denne rapporten stemmer dårlig overens med tall Norges Handikapforbund (NHF) opererer med.

Nesten 80 prosent av norske skoler er utilgjengelige for mange funksjonshemmede, skriver NHF på sine nettsider. Dette tallet brukte også forbundsleder Tove Linnea Brandvik i NHF da hun ble intervjuet av Velferd.no i høst.

– Vi vil arbeide videre for retten til å gå på nærskole, på tilgjengelig grunnskole. Fremdeles er om lag 80 prosent av skolene ikke universelt utformet, sa Brandvik i intervjuet.

Grunn til å stille spørsmål

Når stiller Handikapforbundets eget blad, Handikapnytt, spørsmål ved det store spriket mellom det som kommer fram i den nye undersøkelsen fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og tallene Handikapforbundet opererer med.

Noen ganger ser vi at det kan være bedre i virkeligheten enn mange frykter.

NKS nye undersøkelse gir et langt mer positivt bilde av tilgjengeligheten ved norske skolebygninger enn det som kommer fram i Handikapforbundets undersøkelse fra 2013, konstaterer Handikapnytt.

Administrerende direktør Rune Aale-Hansen i NKF mener det er grunn til å stille spørsmål ved det høye tallet for utilgjengelige skolebygg som Handikapforbundet opererer med.

– Hovedpoenget vårt er at vi vil bevisstgjøre kommunene om mangler som de plikter å gjøre noe med. Men våre analyser er også ment som en faktasjekk for å vise hvordan det står til på et bestemt område. Og noen ganger ser vi at det kan være bedre i virkeligheten enn mange frykter, sier han til Handikapnytt.

Om tallene fra NKF skulle vise seg å stemme mer enn våre, er det en god nyhet.

Ikke bra for troverdigheten

Tove Linnea Brandvik i Handikapforbundet har ingen forklaring på gapet mellom de to undersøkelsene.

– Og om tallene fra NKF skulle vise seg å stemme mer enn våre, er det en god nyhet. Da vil det være en lettere oppgave å gjøre skolen tilgjengelig enn vi har trodd, sier hun til Handikapnytt.

Hun vedgår at det ikke er bra for troverdigheten til organisasjonen at man bygger argumentene sine på tall som kanskje ikke stemmer.

– Nei, det er ikke det. Men husk at dette var tall som det offentlige Norge ikke hadde da vår undersøkelse ble lagd. Det kritikkverdige er at det var vi som organisasjon som måtte ta den jobben. Nå er det viktig at man fortsetter å kartlegge skolene, og her er NKFs arbeid et viktig bidrag. Det er flott at de interesserer seg for dette og mener det er viktig at skolen skal være for alle, sier Brandvik til Handikapnytt.

Annonse
Annonse
Annonse