Annonse
MISTILLIT: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er ikke egnet til å rydde opp i Nav-skandalen, mener Rødt. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix
Trygdeskandalen

Rødt fremmer forslag om mistillit mot Hauglie

– Vi vet nå ut fra det som har kommet fra, at Nav-skandalen er et resultat av villet politikk og uvilje mot å rydde opp, sier Rød-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

– Hauglie har ikke gjort det man kan forvente av en statsråd som får Norgeshistoriens største rettsskandale på sitt bord, og ingenting tyder på at Hauglie er egnet til å rydde opp i denne skandalen, sier han.

Tre grunner

Det er særlig tre ting som gjør at Rødt allerede nå velger å fremme mistillitsforslag mot Hauglie:

– For det første ble praksis når det gjelder korttidsopphold i utlandet i endret mars. Da instruerte departementet Nav om ikke å gjennomgå gamle saker, sier Moxnes.

Rødt er også mer enn kritisk til at det gikk flere uker før departementet hadde møte med Nav etter varselet i august om at flere kunne ha blitt uriktig dømt til fengselsstraff på grunn av feiltolkningen av regelverket. I tillegg gikk det nesten fem uker før Riksadvokaten ble orientert.

– Hauglies sendrektighet har, etter alt å dømme, bidratt til justismord. Så sent som 17. september ble en mann dømt til fengselsstraff. 17. oktober påbegynte en annen soning av en dom som bygget på feilaktige rettsanvendelse. Helt fram til 31. oktober ble flere sittende i fengsel, sier Moxnes.

– Politisk skandale

– At departementet aktivt motsatte seg å få full oversikt og heller ikke umiddelbart rettet opp i de feil som hadde blitt begått, er en politisk skandale, mener han.

Rødt påpeker at ingen enkelt statsråd kan lastes for det fulle omfanget av trygdeskandalen.

– Samtidig krever opprydningen etter skandalen en høy grad av tillit til statsråden som skal lede dette arbeidet. Men etter en helhetlig vurdering av statsrådens ansvar og håndtering mener vi at Stortinget ikke kan ha tillit til Hauglie, sier Moxnes.

Annonse
Annonse
Annonse