Annonse
SNART ÉN MILLION: Antall alderspensjonister vil passere én million mot slutten av 2021, ifølge beregninger fra Nav. Foto: Stacy Barnett/Dreamstime

Snart én million alderspensjonister i Norge

Ved utgangen av september 2019 var det 953 900 personer som mottok alderspensjon. Det er 20 400 flere enn på samme tid i fjor, viser nye tall fra Nav.

Alderspensjonistene utgjør nå 18 prosent av befolkningen.

– Antallet alderspensjonister økte med 2,2 prosent det siste året, forteller seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav i en pressemelding.

Nav venter minst like sterk vekst i årene som kommer.

– Vi tror at antallet alderspensjonister vil passere én million mot slutten av 2021. Ved slutten av 2023 forventer vi 1.053.000 alderspensjonister, sier Lien.

Økte utgifter

Når tallet på alderspensjonister stiger, øker pensjonsutgiftene på statsbudsjettet. Utgiftene øker både i absolutte tall og i andel av budsjettet.

Utgiftene til alderspensjon i 2019 ligger an til å bli omtrent 232 milliarder kroner. Det er 11 milliarder mer enn i fjor.

– I 2019 utgjør alderspensjon 17 prosent av statsbudsjettet. Tilsvarende andel for ti år siden var 13 prosent. Det er ventet at Norge, på lik linje med mange andre vestlige land, vil få betydelige økte utgifter til pensjoner i årene som kommer, sier Lien.

Ifølge Lien har pensjonsreformen fra 2011 gitt økte utgifter på kort sikt, mens den langsiktige effekten er motsatt.

– I årene etter 2011 har pensjonsreformen gitt noe høyere utgifter over statsbudsjettet. Dette fordi mange har valgt å ta ut alderspensjon fra 62 år og fordi innsparingseffektene av reformen har vært små. Fra og med 2020 venter vi at pensjonsreformen vil gi netto innsparinger og etter hvert vil dempe den kraftige utgiftsveksten, sier Lien.

Annonse
Annonse
Annonse