Annonse
MÅTTE SVARE: Statsminister Erna Solberg (H) måtte svare på spørsmål fra blant andre SV-leder Audun i den muntlige spørretimen i Stortinget.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Nav-skandalen

Solberg åpen for at alarmen burde gått før

– Jeg har ikke uttalt meg om det spørsmålet, om vi burde slått alarm før, på noe som helst tidspunkt. Jeg mener vi skal være åpne for det som kommer fram i granskningsutvalget, sa hun.

– Vi skal være ydmyke både om hvorfor vi har den feilen som systematisk har vært der over lang, lang tid, og om vi har håndtert den riktig fra min regjerings side. Det er derfor vi har nedsatt et granskningsutvalg, uttalte statsministeren.

SV-leder Audun Lysbakken tok opp saken i Stortingets muntlige spørretime onsdag. Han viste til at Stortinget denne uken fikk innsyn i brevet departementet fikk fra Nav i desember i fjor, det første varselet til departementet om saken.

– Det viser at departementet fikk klar beskjed om at en skandale av det omfanget vi kjenner nå, var en mulighet, sa han.

– Det er veldig god grunn til å spørre om ikke alarmen burde gått for fullt i regjeringen i desember i fjor. Mener statsministeren fortsatt at hennes regjering ikke kunne og burde slått alarm før, sa han.

28. oktober ble det klart at norske myndigheter har tolket regelverket for eksport av velferdsytelser for strengt. Over flere år har personer som hadde krav på ytelsene, blitt idømt straff og fått krav om tilbakebetaling.

Annonse
Annonse
Annonse