Annonse
ØNSKER INNSTRAMMING: Statsminister Erna Solberg vil ha strengere krav om norskopplæring for sosialhjelpsmottakere. Bildet er fra et møte med flyktninger i Fjell kommune under valgkampen for to år siden. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Solberg vil ta sosialhjelp fra innvandrere som ikke lærer seg norsk

Solberg sier til VG at regjeringen vil sende forslaget om å ta sosialstønad fra innvandrere som ikke lærer seg norsk, ut på høring.

– Norsk språk er nøkkelen inn i arbeidslivet og det norske samfunnet. Det kan ikke være slik at noen går år inn og år ut på sosialhjelp fordi de ikke får seg jobb på grunn av manglende norskferdigheter. Da må vi gjøre noe med det, sier statsministeren til avisen.

Solberg sier regjeringen vil endre loven slik at de som har rett og plikt til introduksjonsprogrammet, der det gis språkopplæring, men som etter gjennomføringen fortsatt ikke kan godt nok norsk til å få seg jobb, må ta norskkurs for å få sosialhjelp. De som ikke gjør det, kan miste hele eller deler av sin økonomiske støtte.

I første omgang vil dette gjelde asylsøkere og flyktninger under 30 år, men det kan gjelde flere aldersgrupper etter hvert. Solberg sier at det likevel finnes unntak dersom det blir en uforholdsmessig belastning for noen.

For innvandrere som har vært her i mange år, og som ikke er selvhjulpne på grunn av manglende norskferdigheter, sier statsministeren at de vil innføre en plikt for kommunene til å vurdere om det skal stilles krav om norskkurs.

Annonse
Annonse
Annonse