Annonse
NEGATIV EFFEKT: «Endringene i skatte- og avgiftssystemet som har blitt gjort under Solberg-regjeringen, har isolert sett hatt en negativ effekt på inntektsfordelingen», fastslår Statistisk sentralbyrå. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
SSB

Solbergs skattekutt har gitt økt ulikhet

Regjeringen har fått mye kritikk fra opposisjonen de siste årene for å gi skattekutt til de rike. Skattekuttene har økt forskjellene i samfunnet, ifølge kritikerne.

Nå kan de hente støtte for sitt syn i rapporten «Er skattesystemet mer omfordelende nå?», som Statistisk sentralbyrå (SSB) har offentliggjort i dag.

«Endringene i skatte- og avgiftssystemet som har blitt gjort under Solberg-regjeringen, har isolert sett hatt en negativ effekt på inntektsfordelingen», fastslår SSB i en omtale av rapporten.

Omlegginger av skattesystemet

I Erna Solbergs regjeringstid er det gjort relativt store omlegginger av skattesystemet. Blant annet er skatten på alminnelig inntekt redusert fra 28 til 22 prosent.

Det er også gjort endringer i skatt på formue i perioden. Arveavgiften er fjernet og formuesskatten er redusert. Samtidig er bunnfradraget i formuesskatten økt fra 870.000 kroner til 1.500.000 kroner, og satsen har blitt redusert fra 1,1 prosent til 0,85 prosent.

Inntektsulikheten hadde vært lavere i 2019 om regjeringen hadde opprettholdt skattesystemet slik det var i 2013.

Mer omfordelende under de rødgrønne

Skattelettelsene som har blitt gjennomført i perioden 2013 til 2019, har medført at skattesystemet er noe mindre omfordelende nå enn da Solberg-regjeringen tok over i 2013, ifølge rapporten fra SSB.

– Både endringer i inntekts- og formuesskatten og endringer i den indirekte beskatningen trekker i denne retningen. Samlet sett betyr det at inntektsulikheten hadde vært lavere i 2019 om regjeringen hadde opprettholdt skattesystemet slik det var i 2013, sier SSB-forsker Thor Olav Thoresen i en omtale av rapporten på SSBs nettsider.

Den samme analysen har tidligere blitt gjort for perioden 2005 til 2013, da Norge hadde rødgrønn regjering. Da viste resultatet at skattepolitikken virket mer omfordelende.

Under Erna Solberg har det altså gått i motsatt retning, konstaterer SSB. Men effekten er moderat, understreker SSB-forsker Thoresen.

Annonse
Annonse
Annonse