Annonse
PSYKISKE LIDELSER: Personer med psykiske lidelser utgjør den største gruppen blant AAP-mottaker. 43 prosent av dem som mottar AAP, har en psykisk lidelse. Foto: Antonio Guillem/Dreamstime

Stadig færre får arbeidsavklaringspenger

Ved utgangen av september var det 115.424 personer som fikk arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav. Det er 3.500 færre enn ved utgangen av juni.

I løpet av de første ni månedene i år har det blitt 8.600 færre som mottar arbeidsavklaringspenger. Det er en nedgang på 6,9 prosent, forteller Nav i en pressemelding.

I alt var det 3,4 prosent av befolkningen som fikk AAP ved utgangen av forrige måned.

Personer med psykiske lidelser utgjør den største gruppen blant AAP-mottaker. 43 prosent av dem som mottar AAP, har en psykisk lidelse.

Nedgang henger sammen med kutt

Nedgangen i tallet på AAP-mottakere har sammenheng med at regjeringen i fjor strammet inn på ordningen. Innstrammingene har ført til at mange i stedet har havnet på sosialhjelp eller uføretrygd.

De nye AAP-tallene fra Nav viser at reduksjonen man så i 2018, har fortsatt i år, men i noe mindre grad.

– Utviklingen i 2018 var preget av en tydelig nedgang i tallet på mottakere av arbeidsavklaringspenger på nesten 17.000 personer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

– Totalt sluttet over 68.700 personer å få arbeidsavklaringspenger i 2018, og av dem var 38 prosent i jobb seks måneder senere. Det er en økning på 2.300 personer fra 2017. Mange av dem kombinerte arbeid med en ytelse eller oppfølging fra Nav, sier Vågeng i pressemeldingen fra Nav.

En av to på uføretrygd

Seks måneder etter avgang fra AAP i 2018, sto nesten 24.000 registrert med uføretrygd, uten ¨å være registrert med et arbeidsforhold. Det er en økning på 4.200 fra 2017, og en andel på 36 prosent av dem som gikk ut at AAP-ordningen.

Legger man til dem som fikk uføretrygd og som er registrert med et arbeidsforhold, øker andelen med uføretrygd til rundt 48 prosent, viser Navs tall. Det betyr at i alt én av to AAP-mottakere gikk over på uføretrygd.

Annonse
Annonse
Annonse