Annonse
STEREOTYPI: Stiftelsen VI er med på å underbygge stereotypien av funksjonshemmede som ensomme og som veldedighetsprosjekter, mener Norges Handikapforbunds Ungdom. Foto: Kari Høglund/Dreamstime  

Stiftelse for funksjonshemmede anklages for å bremse likestilling

Prisen som «Årets likestillingsbrems» går til den som i løpet av året har gjort mest for å bremse likestillingen av funksjonshemmede i Norge. Prisen deles ut for første gang i år, og prisutdelingen vil finne sted tirsdag 3. desember, som er FNs dag for funksjonshemmede.

Bak prisen står Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU). Noe overraskende er en av de tre prisnominerte Stiftelsen VI, en stiftelse som har til formål å bidra til at funksjonshemmede skal få et aktivt og meningsfylt liv, ifølge en artikkel om prisen og de nominerte i Handikapnytt.

I tillegg til Stiftelsen VI er forfatter og skribent Sanna Sarromaa og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande nominert til prisen.

Kritikk av kampanjer

«Vi jobber for å gi funksjonshemmede like muligheter til et fullverdig liv. VI skal bidra til at flere funksjonshemmede opplever høyere livskvalitet, forbedret helse, økt mestringstro og mer sosial kontakt», skriver stiftelsen VI på sine nettsider.

Ideen til Stiftelsen VI oppsto i samtaler mellom konsernsjef i Øyvind Eriksen i Aker og Kjell Inge Røkke, forteller stiftelsen på nettsidene. Eriksen er styreleder i stiftelsen, som har knyttet til seg en rekke topper i idrett og næringsliv og har fått mye positiv medieomtale.

Når Norges Handikapforbunds Ungdom likevel mener stiftelsen fortjener å bli kalt en liketillingsbrems, henger det sammen med en kampanje fra stiftelsen som har tatt for seg ensomhet blant funksjonshemmede.

Underbygger stereotypi

NHFU skriver dette i sin begrunnelse for å nominere Stiftelsen VI til prisen som «Årets likestillingsbrems»:

 «Stiftelsen VI er nominert fordi de gjennom kampanjer er med på å underbygge stereotypien av funksjonshemmede som ensomme og som veldedighetsprosjekter. Stiftelsen VI har i 2019 synliggjort seg med en kampanje med teksten «Jeg er funksjonshemmet, vil du være min venn?». Man er ikke ensom fordi man er funksjonshemmet.

Vi mener det er feil måte å løfte den systematiske diskrimeringen av funksjonshemmede. Vi forventer mer av Stiftelsen VI. Stiftelsen VI snakker om hvordan de vil at «de» funksjonshemmede skal få bedre og meningsfylte liv, og ytrer setninger som «hjelp oss å hjelpe dem». Dette bidrar til å opprettholde holdningene i samfunnet om at mennesker med nedsatt funksjonsevne er en homogen gruppe mennesker som trenger bistand og veldedighet.

Første nestleder Marianne Knudsen i NHFU sier til Handikapnytt at den nye prisen først og fremst er stiftet for å rette søkelyset på den systematiske diskrimineringen funksjonshemmede møter i dag, og som det sjelden snakkes om.

– De snakker aldri om den systematiske diskrimineringen funksjonshemmede opplever, noe vi mener de burde ha med seg i sitt arbeid. Måten de snakker om funksjonshemmede på opprettholder at feilen ligger hos «de funksjonshemmede», i stedet for å rette fokuset mot den systematiske diskrimineringen og de samfunnsskapte barrierene. Stiftelsen VI må ta inn over seg at funksjonshemmede ikke er veldedighetsprosjekter eller til inspirasjon, sier Knudsen til Handikapnytt.

Stiftelsen VI svarer

Stiftelsen Vi svarer slik på kritikken fra NHFU, i en e-post til Handikapnytt:

«Stiftelsen VI arbeider for at alle med funksjonsutfordringer skal ha like muligheter og rettigheter som funksjonsfriske. Vi bruker virkemidler i kampanjer for å vekke oppmerksomhet og engasjement, og gjerne skape debatt. Det er svært beklagelig at juryen mener at en kampanje underbygger stereotypien. I så fall har vi bommet på det groveste på målet.

Kampanjen som dere refererer til forteller en historie om en ung funksjonshemmet mann som har følt på ensomheten. Han kom på besøk til stiftelsen VI og ønsket fokus på dette temaet. Dette fritar oss ikke fra debatt om kampanjen var effektiv i å oppnå sin hensikt. Målet og intensjonen bak kampanjen var god, og vi er takknemlige for at dere gir oss kritiske tilbakemeldinger. Det gjør oss enda bedre rustet i å bidra til å skape like muligheter til å prestere for flere. Vi håper vår innsats motiverer og inspirerer flere i samfunnet til å delta i denne viktige saken.»

Annonse
Annonse
Annonse