Annonse
FULL STØTTE: Nav-direktør Sigrun Vågeng (t.v.) fikk full støtte fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie da Nav i 2017 besluttet å dele Viken i to Nav-regioner. Bildet er fra et møte mellom Vågeng og Hauglie i år. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Storfylket Viken ble for stort for Nav

Fra januar neste år deles Norge inn i nye fylker. Det innebærer blant annet at Akershus, Buskerud og Østfold slås sammen til det nye storfylket Viken.

Etableringen av det nye fylket møtte mye motstand før det ble vedtatt, og nå varsler de rødgrønne partiene i Viken omkamp. I høstens valg sikret de seg flertall i Viken.

 «Lite hensiktsmessig»

Denne uka presenterte Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og SV i Viken sin nye samarbeidsplattform. Der slo de fast at fylket Viken er en «lite hensiktsmessig» konstruksjon.

«Stortinget har slått sammen Østfold, Akershus og Buskerud mot deres vilje. Med et nytt storting etter valget i 2021 vil fylkesrådet legge fram en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken», skriver de i plattformen.

Vi mener at denne regionen er for stor og omfattende.

Nav har delt fylket

Politikere fra de rødgrønne er ikke alene om å mene at storfylket Viken er lite hensiktsmessig. Den konklusjonen trakk også Nav da etaten omorganiserte seg for å tilpasse seg til reformen med sammenslåing av fylker.

Nav fant ut at det ville være forbundet med «betydelige risikoer» om etaten skulle organisere seg med Viken som én region.

Den nye fylkesstrukturen trer først i kraft fra 1. januar neste år, men Nav etablerte en ny fylkesorganisering allerede ved inngangen til 2019.

Fram til årsskiftet hadde Nav 19 fylkesadministrasjoner, men fra 1. januar i år ble antallet redusert til 12. Inndelingen er identisk med de kommende fylkesgrensene i Norge, med ett viktig unntak: Nav har delt Viken i to, i Vest-Viken og Øst-Viken, forklarte etaten da den nye fylkesorganiseringen ble innført.

Nav Vest-Viken omfatter Buskerud pluss Asker og Bærum fra Akershus, mens Nav Øst-Viken omfatter Østfold samt Follo og Romerike.

For stor og omfattende

Nav tok beslutningen om å dele Viken i to i 2017. En utredning av framtidig struktur for Nav konkluderte da med at Nav i hovedsak burde følge den nye fylkesinndelingen, men at Viken-fylket ble for stort.

Nav-utredningens sluttdokument «Forslag til fremtidig regional modell for arbeids- og tjenestelinjen i Nav», som ble behandlet i styringsgruppa i Nav 1. juli 2017, sier blant annet følgende:

«Det er en helt entydig anbefaling fra både interne og eksterne høringsinstanser at Nav bør følge regionalt folkevalgt nivå sin struktur. Dersom vi fulgte dette helt ut, så ville det medføre at vi gikk inn for å opprette en region med fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. Vi mener at denne regionen er for stor og omfattende, med et innbyggertall pr 2016 på 1.165.144», heter det i dokumentet.

Ifølge utredningsprosjektet i Nav ville en så stor region innebære «betydelige risikoer» knyttet til Navs oppgaver.

«En risiko ved å ha en region som skulle følge det regionale folkevalgte nivå sin anbefalte struktur, er at man med stor sannsynlighet ville bli nødt til å opprette et ekstra ledernivå. Dette vil ikke utredningsprosjektet anbefale», konkluderer Nav-utredningen.

Deling støttet av arbeidsministeren

Navs beslutning om å dele Viken i to ble fattet med full støtte fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Nav-direktøren ønsker av styringsmessige årsaker å dele region Viken inn i Øst-Viken og Vest-Viken. Det er klokt og noe jeg støtter, sa Hauglie etter et møte med Nav-direktør Sigrun Vågeng i juni 2017.

Det eneste Nav og statsråden var uenige om, var plasseringen av hovedkontoret for Nav Øst-Viken.

– Nav-direktøren har anbefalt Oslo for Øst-Viken, men jeg har i dag bedt henne utrede et nytt alternativ for plassering av regionkontor som ligger utenfor Oslo, sa Hauglie etter møtet med Vågeng.

Nav gjorde som Hauglie ba om, og det endte med at kontoret for Nav Øst-Viken ble lagt til Moss. Hovedkontoret for Nav Vest-Viken er plassert i Drammen.

Annonse
Annonse
Annonse