Annonse
MERKELIG: Det er merkelig å vedta mye regler som går rett inn i problemstillingen i Nav-skandalen, mener stortingsrepresentant Lise Christoffersen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Strid i Stortinget om ny innstramming i trygdeeksport

Tirsdag i forrige uke vedtok Stortinget å stramme inn muligheten til å ta med barnetillegg og ektefelletillegg til utlandet. EØS nevnes ikke en eneste gang i lovvedtaket, skriver Klassekampen.

Innstrammingen ble vedtatt til tross for innvendinger fra opposisjonspartiene. De reagerer på at nye lover om trygdeeksport vedtas midt i granskingen av en trygdeskandale der mange feilaktig er straffet for å ta med seg velferdsytelser til utlandet.

Navs feilaktige praktisering av regelverket for trygdeeksport har ført til at mange urettmessig er dømt til fengselsstraff og at flere tusen feilaktig har fått krav om å betale tilbake penger de har fått fra Nav.

Feil tidspunkt

Det er feil tidspunkt å vedta lover på dette feltet, sier stortingsrepresentant Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet til Klassekampen. Christoffersen er medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité.

– Det går rett inn i problemstillingen vi nå skal granske. Statsråden har selv sagt at hun vil at alle bestemmelsene i folketrygdloven skal gås gjennom for å se om de er tydelige nok. Da er det veldig merkelig å vedta nye regler som skal inn i den vurderingen, sier hun.

Opposisjonspartiene stemte for å sende saken tilbake til regjeringen for en grundigere utarbeiding i lys av Nav-skandalen, skriver Klassekampen.

«Stortinget ber regjeringen vurdere å fremme ny sak etter at årsakene til rettsskandalen med feil fortolkning av EØS-retten er avdekket og løsninger for å gjøre regelverket mer tilgjengelig er vurdert», skriver opposisjonspartiene i sitt forslag.

Avviser kritikken

Saksordfører Helge André Njåstad fra Fremskrittspartiet avviser innvendingene. Han viser til at den nye innstrammingen handler om noe annet enn Nav-skandalen.

– Det dreier seg ikke om det samme. Dette handler om land uten trygdeavtaler, som Thailand og Filippinene, ikke om Nav-skandalen og EØS-regelverket, sier Njåstad til Klassekampen.

Annonse
Annonse
Annonse