Annonse
VURDERER MISTILLIT: Både Rødt-leder Bjørnar Moxnes (tv) og SV-leder Audun Lysbakken har varslet at de vurderer mistillit mot Anniken Hauglie (H) etter Nav-skandalen. Spørsmålet vil i stor grad avhengige av Hauglies redegjørelse i Stortinget tirsdag, sier de.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

SV og Rødt vurderer mistillit – krever klare Nav-svar fra Hauglie

På tirsdag må arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie inn på teppet og forklare Stortinget hvordan Nav-skandalen kunne oppstå og pågå i så mange år tross flere varsler.

Så langt er det kjent at minst 48 mennesker er uskyldig dømt for trygdesvindel, mens minst 2.400 urettmessig har fått krav om tilbakebetaling siden 2012, fordi Norge har misforstått en EØS-forordning. De siste dagene er det meldt inn minst 24 nye saker fra tingrettene.

Vil vite betydningen av politiske signaler

Rødt og SV er de eneste partiene som så langt har varslet at de vurderer mistillit mot Hauglie. Hennes redegjørelse vil være en viktig brikke i hva partiene til slutt lander på.

– Nå må vi få svar fra ministeren og regjeringen, og ut fra svarene skal vi ta stilling til spørsmålet: Kan Stortinget ha tillit til denne ministeren, sier Rødt-Leder Bjørnar Moxnes.

Moxnes vil kreve svar på om Nav-skandalen og den manglende evnen til å rette opp urett etter hvert som den ble oppdaget, er en konsekvens av det han kaller «regjeringens politikk med å mistenkeliggjøre folk som er syke og arbeidsuføre».

Han sier han vil ha svar på om politiske signaler kan ha medvirket til økt omfang av kontroll, forfølgelse og domfellelse og til at oppryddingen ble holdt tilbake etter at Trygderetten i 2017 begynte å overprøve Nav.

Krever økte tilskudd til Nav

Moxnes sier han også forventer klare svar på hvorfor ikke ministeren tok tidligere og kraftigere grep.

– Hauglie har uttalt at «den store alarmen» gikk i departementet 30. august. Likevel vet vi at personer har blitt dømt til fengsel for trygdesvindel på feil grunnlag så sent som 17. september i år. Og på torsdag ble en mann løslatt fra soning påbegynt 17. oktober. Hvorfor ministeren ikke har stanset dette, er ikke til å fatte, sier Moxnes.

Moxnes sier han også vil vite om andre som trenger hjelp fra Nav, vil bli skadelidende på grunn av oppfølgingen av skandalen, og sier han vil kreve økte tilskudd til Nav for å håndtere saken.

Krever oppreisning og rettferdighet

SVs Freddy André Øvstegård, som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier at SV er spesielt opptatt av å høre Hauglies svar når det gjelder oppreisning og rettferdighet for de minst 48 som har blitt dømt og gått uskyldig i fengsel i saken.

– De har blitt tråkket på av staten. Det er det vi først og fremst vil at redegjørelsen skal handle om, hvordan vi nå tar vare på disse menneskene, sier han.

– Videre må vi komme til bunns i hva som har skjedd, og ikke minst finne ut hvorfor ikke alarmene har gått tidligere når det har blitt sendt brev og varsler fra trygderetten til Nav, og videre fra Nav til departementet, sier han.

Vil ha egen gransking

Øvstegård sier SV ønsker at saken skal inn til kontrollkomiteen, og at han kommer til å legge fram et brev under komitémøtet tirsdag ettermiddag for å be komiteen starte sak.

– Da er vi åpne for å se på statsrådens ansvar, sier Øvstegård.

SV-leder Audun Lysbakken har tidligere uttalt at mistillitsforslag mot Hauglie kan være aktuelt, men at Hauglie først må få redegjøre for saken i Stortinget.

SV ønsker også at Stortinget setter ned en kommisjon og gjør sin egen gransking av saken.

I tillegg til Hauglies redegjørelse for Stortinget, har ESA varslet at de mandag vil be om redegjørelse fra Norge om saken. Videre har Domstolsadministrasjonen bedt landets domstoler med å være ferdige med sin gjennomgang av aktuelle trygdesvindelsaker innen onsdag.

Annonse
Annonse
Annonse